Нов социален център ще подпомага 90 лица с увреждания в София

Нов социален център ще подпомага 90 лица с увреждания в София

Център за подкрепа на лица с увреждания ще бъде изграден в столичния район "Слатина". Изграждането му ще се случи до 6 месеца като нови 90 лица с увреждания ще се ползват от социалните услуги, които предлага. Това стана ясно в сряда от съобщение на Столична община.

Центърът се изгражда по европрограмата "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020. Проектът е за 1 000 000 лв., от които 850 000 лв. европейско финансиране и 150 000 лв. национално съфинансиране.

За ефективното функциониране на Центъра ще бъде осигурен квалифициран екип от специалисти от различни сфери – социална, консултативна дейност, психологическа и терапевтична подкрепа, здравно обслужване, рехабилитация.

Центърът ще предоставя дневна и заместваща грижа, мобилна работа, консултиране, информиране и подкрепа, включително на хората, полагащи грижи. Ще бъде осигурена на терапевтична помощ, рехабилитация, кинезитерапия, арт терапия и др. В подкрепа на семействата ще бъде въведено краткосрочно настаняване в заместваща грижа.

Екипът на центъра ще работи също така и за насърчаване на близките, полагащи грижи за хора с тежки увреждания, да започнат работа.

В Центъра ще бъдат обособени зала за трудова и арттерапия, зала за активни занимания, за рехабилитация и психомоторика.

В момента на територията на София са разкрити 92 социални услуги държавно делегирана дейност, от които за деца и пълнолетни лица с увреждания са предназначени 51 услуги. С проектно финансиране функционират 8 социални услуги, от които 6 работят с деца с увреждания и техните семейства.

Споделяне

Още от България