Нов спад на незаконните цигари осигурил 8% повече приходи от акцизи

Нов спад на незаконните цигари осигурил 8% повече приходи от акцизи

Отново рекордно нисък дял на потреблението на контрабандни цигари към края на септември, отчете инициативата за борба с незаконната търговия с тютюневи изделия в сряда. Според данните за третото тримесечие на 2019 г. на база изследването на празните опаковки от цигари, делът на незаконните цигари е 3.3 на сто, което е с 0.1 процент спад спрямо края на юни.

Това съответно е осигурило с близо 8 процента повече приходи от акцизи от тютюн и тютюневи изделия в държавния бюджет за разглеждания период спрямо година по-рано. За периода януари-ноември 2019 г. те се равняват на 2.5 млрд. лв, или с над 150 млн. лв. повече, което е 7.7 на сто.

Министърът на вътрешните работи Младен Маринов, който присъства на представянето на данните, изрази надежда, че и данните от последното тримесечие на 2019 година да продължат положителната тенденцията. По думите му, проучването дава много добра ориентация за насочване на силите и средствата за противодействие на проблема точно там, където е неговият генезис.

"Ясно очертавани са проблемните зони. С помощта на анализите имаме ефективно противодействие на тази незаконна дейност. Трябва да бъдем много отговорни към постигнатите резултати", допълни Маринов.

Според директора на Агенция "Митници" Георги Костов моделът за взаимодействие с тютюневата индустрия е приложим и към други сектори и в това се крие предизвикателството към митниците и другите институции.

"Постигнатите резултати срещу нелегалните цигари са резултат от фокуса и волята на държавата и правоохранителните органи, и сътрудничеството между институциите и бизнеса", заявиха от Инициативата срещу незаконната търговия.

В рамките на отчетените общо 3.3% потребление на цигари без бандерол се забелязва, че марките с най-голям дял на незаконния пазар остават едни и същи, независимо от намаления общ дял на незаконния пазар. Запазва се и тенденцията да се намират значителен дял фалшификати на марки на международни тютюневи компании. Отново на нелегалния пазар се появяват онези марки, създадени специално за незаконно разпространение и без аналог на легалния пазар. Прави впечатление, че някои от тях, регистрирани от неизвестни до момента фирми, са намерени само в България.  

Проучването отчита и градове, които са постигнали нулеви показатели на контрабандни цигари, което е безпрецедентно за петгодишното проучване. Това са Габрово и Ямбол.

Проблемни остават градовете в близост до границите, където традиционно се регистрира по-голям процент на контрабандните цигари, допълни вътрешният министър.

Споделяне

Още от Бизнес