Нов срочен 18-месечен депозит предлага Банка ДСК

От 04 април 2005 год. Банка ДСК предлага нов депозитен продукт за граждани - срочни влогове в лева и в евро за срок от 18 месеца, съобщиха от банката.

Минималната сума за откриване на влога е 3000 лв. или 1500 евро. Лихвените проценти за влоговете в лева са - 5,25%, а за влоговете в евро - 2,50%.

Лихвата се изплаща авансово на всеки 6 месеца по разплащателна сметка.

Срочните влогове могат да се прехвърлят на други физически лица.

При откриване на срочен влог клиентите получават преференции - безплатна дебитна карта, възможност за ползване на кредит за текущо потребление в лева или в евро в размер до 90% от сумата по влога, лихвени преференции при обвързана продажба и за лоялен клиент.

При предсрочно издължаване на кредита може да се ползва нов кредит при същите параметри до остатъчния срок на влога.

Споделяне
Още от Бизнес