Нова агенция ще отговаря за електронното правителство

Нова агенция ще отговаря за електронното правителство

Парламентът одобри създаването на Държавна агенция "Електронно управление" и Държавно предприятие "Единен системен оператор" с приемането на второ четене промени в Закона за електронното управление.

Новата агенцията, която ще бъде на подчинение на Министерски съвет, ще отговаря за електронното правителство. На сайта ѝ ще се направи публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление във ведомствата.

Мандатът на председателя на агенцията ще бъде 5-годишен.

Агенцията ще координира приемането и прилагането на държавни стандарти в областта на електронното управление. Всички проекти на нормативни актове, които регулират отношения, свързани с електронното управление, ще трябва да се съгласуват задължително с новата институция.

Новото държавно предприятие "Единен системен оператор" пък ще подпомага дейността на председателя на новата агенция. То ще работи като информационен контактен център за обслужване на гражданите и бизнеса в областта на електронно управление, както и като национален център за действие при инциденти, свързани с информационната сигурност.

Предприятието ще изгражда и поддържа Национален портал за пространствени данни, чрез който ще се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация на Европейската общност (INSPIRE).

За последните 10 години България е дала над 2 млрд. лева за електронно управление, коментира депутатът от Реформаторския блок Антони Тренчев при обсъждането на закона. По думите му с промените ще се сложи край на изтичането на държавни средства, като ще има яснота за това кой носи отговорност за случващото се с електронното управление.

Споделяне

Още от Бизнес