Нова държавна компания ще разпространява цифровизираните БНР и БНТ

Нова държавна компания ще разпространява цифровизираните БНР и БНТ

Специално държавно предприятие "Обществено цифрово радиоразпръскване" ще поеме разпространението на цифровизираните обществени програми на националните радио и телевизия БНР и БНТ. Това предвижда одобреният от правителството в четвъртък проект на закон за публичното радиоразпръскване.

Създаването на отделен регламент за двете обществени медии бе заложено в приетия през февруари 2009 г. Закон за електронните съобщения, който в сряда бе даден от 48 депутати на Конституционния съд (КС) заради спорни текстове и опасност от монополизъм при изграждането на мултиплексите за цифрово разпръскване на радио и тв програмите и КС образува дело.

В бъдещата Национална компания "Обществено цифрово радиоразпръскване" държавата ще притежава не по-малко от 50 на сто от капитала, което може да бъде и непарична вноска, съобщиха от правителствената информационна служба, без обаче да уточняват при какви условия може да участват други акционери. Това предприятие практически ще изгради, че поддържа, развива и експлоатира електронната съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване на програмите на БНТ и БНР.

Дружеството обаче няма да има право на лиценз за радио- и телевизионен оператор по смисъла на Закона за радиото и телевизията, няма да може и да участва в търговски дружества, които създават програми за цифрово разпръскване, нито пък да разпространява през изградената мрежа други програми, освен създадените от БНТ и БНР като обществени оператори.

Държавното предприятие ще се управлява от орган, ръководен от министъра на финансите, управителен съвет и изпълнителен директор. Членовете на управата ще получават петгодишен мандат с указ на президента по предложение на министър-председателя.

Компанията ще се финансира от държавния бюджет, но може да събира собствени приходи, събирайки такси от обществените оператори, чиито програми се разпространяват чрез мрежата за наземно цифрово радиоразпръскване, и приходи от търговска дейност.

Възнаграждението, което БНТ и БНР ще заплащат, ще включва цената за покриване на разходите по поддръжка и развитие на мрежата, както и обичайната печалба по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?