Нова дирекция в държавния резерв ще управлява запасите от нефт

Правителството днес одобри устройствения правилник на Държавния резерв. С него се създава нова дирекция в резерва, която ще управлява задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.

Съхранението на тези запаси ще става в собствени складови бази на резерва или в регистрирани складове. В агенцията "Държавен резерв и военновременни запаси" ще бъдат създадени и поддържани публични регистри на задължените лица и складовете за съхраняване на нефт и нефтопродукти.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?