Нова дирекция в МВР ще контролира чужденците, реши парламентът

Министърът на вътрешните работи ще може да създава регионални звена "Миграция" в столичната и регионалните дирекции на вътрешните работи, реши днес парламентът, който прие на второ четене промените в Закона за МВР.

Депутатите приеха, че дирекция "Миграция" ще бъде специализирано звено на МВР, което ще осъществява административен контрол върху пребиваването на чужденци в България.

Тя ще контролира спазването на условията по пребиваването на чужденци в България, ще издава, отказва и отнема разрешения за дългосрочно пребиваване и ще извършва принудително настаняване в специални домове за временно настаняване на чужденци, на които е издадена заповед за принудително отвеждане до границата на България или за експулсиране.

Дирекцията ще може да предприема действия за узаконяването на незаконнопребиваващи чужденци, да предлага мерки за регулиране на миграционните процеси и да извършва превантивна дейност, като изучава и анализира причините и условията за нелегалната миграция и др.

Разпоредбите, свързани с дейността и създаването на дирекция "Миграция", ще влязат в сила 3 месеца след деня на обнародването на измененията в Закона за МВР, реши парламентът.

За предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления, свързани с нелегалната миграция или трафик на хора, органите на Национална служба "Гранична полиция" могат да изпълняват задачи извън граничните райони, прие Народното събрание.

В момента компетенцията на Национална служба "Гранична полиция" е в рамките на 15-километровата гранична зона, обясни пред журналисти в парламента зам. министърът на вътрешните работи Бойко Коцев, цитиран от БТА.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: