Нова дирекция в МВР ще контролира чуждите граждани в България

Нова дирекция "Миграция" , която ще контролира пребиваването на чужденци у нас, се създава към вътрешното министерство, предвиждат промените в Закона за МВР, които правителството ще гледа в четвъртък.

Новата структура ще издава, отказва и отнема разрешения за краткосрочно и дългосрочно пребиваване на чужденци.

Тя ще настанява принудително в специализирани домове чужди граждани, на които е издадена заповед за принудително отвеждане или експулсиране. В нейните прерогативи е и предприемането на действия за установяване на незаконно пребиваващи чужденци, обработването и анализирането на информация за състоянието на миграционните процеси, както предлагането на мерки за регулиране на миграционните процеси.

Дирекция "Миграция" ще има регионални звена в СДВР-та и РДВР-та. Структурата и организационното ѝ изграждане трябва да бъдат готови в срок от три месеца след приемането на законопроекта.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?