Парите за актуализацията на бюджета може да се набавят и чрез външен дълг

Нова дупка от 493.4 млн. лв. заради надценени приходи, разплащане с бизнеса и помощи

Пламен Орешарски. Сн: БГНЕС

Предвижданата от правителството на Пламен Орешарски актуализация на бюджет 2013 г. ще увеличи дупката в хазната с още 493.4 млн. лв. и така бюджетният дефицит на страната ни в края на годината ще е около 2 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), при заложени от предишния кабинет 1.3 на сто и миналогодишен недостиг от 0.8 процента. Това предвижда проектът за изменение и допълнение на закона за републиканския бюджет 2013 г., публикуван от Министерството на финансите във вторник.

Корекциите се налагат, защото кабинетът планира да изхарчи допълнителни 200 млн. лв., от които основната част ще отидат за неотложно разплащане на дългове към бизнеса за 160.4 млн. лв. за изпълнени поръчки на вътрешното, военното и правосъдното министерства. Още 40 млн. лв. ще получат хората с увреждания за интеграцията им в обществото. Планира се също така да се увеличи с 40 млн. лв. годишната квота за раздаване на ваучери за храна от работодателите, срещу което те ползват данъчни облекчения. Сегашната квота от 160 млн. лв. вече е изразходвана.

В същото време държавата няма да успее да изпълни заложените в сегашния бюджет приходи с 293 млн. лв.

Всичко това налага промяна във финансовата рамка на страната, като компенсирането на недостига на пари може този път да се търси не само от вътрешните пазари, но и чрез емитиране на външен дълг.

В мотивите за измененията, подписани от Пламен Орешарски, се посочва, че исканията на министерства и ведомства са за увеличаването на техните разходи с 500 млн. лв., но това няма да се случи в искания размер и те трябва да преразгледат приоритетите си. В новата план-сметка на бюджета липсва увеличение на бюджета на здравното министерство, което се надяваше на 5 млн. лв. допълнително, тъй като било изчерпало парите си за капиталови разходи, и на здравната каса.

В същото време обаче се посочва, че са предвидени "допълнителни средства за инвестиции по бюджета на Министерство на здравеопазването и средства за земеделските производители", но без да се дават точни разчети.

Орешарски обяснява необходимостта да се намалят годишните бюджетни приходи с тенденцията към забавяне растежа на вътрешното търсене, което се отразява негативно върху вноса и това от своя страна води до намаление на постъпленията от ДДС от внос. Свитото потребление и нарасналият износ не позволяват съответно да растат постъпленията от косвените данъци. Силно били надценени и постъпленията от данъка върху доходите от лихви, които сегашният кабинет обмисля да отмени.

"Изпълнението на държавния бюджет към края на полугодието на 2013 г. очертава редица проблеми, които водят до натрупване и задълбочаване на съществуващите дисбаланси в ключови системи на икономиката. Натрупаните хронични проблеми като влошената бизнес среда, липсата на доверие между икономическите агенти и държавата, отсъствието на последователна политика, са предизвикани в много голяма степен от фокусирането върху нисък дефицит, несъобразен нито с външната среда в условията на глобална криза, нито с ниските нива на икономически растеж", пише в мотивите на премиера в подкрепа на актуализацията на бюджета.

В тях се посочва още, че в приетият от предишното правителство бюджет разчетите за приходите са надценени и не са заложени ефективни политики за достигане на предвидения от старите управници растеж на икономиката с 1.9 на сто за настоящата година. Новата власт ревизира икономическия ръст на страната до 1 процент.

Предварителните оценки на приходните агенции очертали неизпълнение на заложените данъчни приходи по републиканския бюджет в размер на близо 980 млн. лв., което е 1.2 % от прогнозния БВП.

Според корекциите приходите от ДДС се свиват с 229 млн. лв. Понижават се и прогнозите за постъпленията от акцизи със 195 млн. лв. От личен подоходен данък вече се очакват с 46 млн. лв. по-малко, от корпоративен - с 9 млн. лв., а от останалите данъци се прогнозира общ спад с 53 млн. лв.

В същото време се очаква други неданъчни приходи да се преизпълнят като тези от "доходи и собственост" – със 79 млн. лв., а по графата "други неданъчни приходи" се очаква увеличение със 179 млн. лв.

Така нетният ефект от спад на данъчните приходи и увеличение на неданъчните е понижение на общите постъпления по републиканския бюджет с 293 млн. лв.

Премиерът посочва още, че при разходите липсват гъвкавост и буфери, които да могат да посрещнат натиска върху бюджетната позиция от очертаващото се неизпълнение на приходите. "От друга страна строгите мерки за ограничаване на разходите не следва да бъдат самоцел, тъй като опитът от последните години показа какви негативи носи процикличната фискална политика за икономиката. Свиването на колективното потребление би оказало негативно влияние върху крехкия растеж и може да тласне икономиката отново в рецесия", пише в мотивите за актуализацията.

В тях се подчертава, че заради предлаганото увеличение на дефицита се налага да се промени максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2013 г., тъй като предишният е изчерпан с емитираните на вътрешния пазар през февруари тази година заради земеделските субсидии шестмесечни държавни ценни книжа за 800 млн. лв. Макар падежът на емисията да е през август 2013 г., с нея били елиминирани всякакви възможности за гъвкавост при финансиране нуждите на бюджета. Затова било необходимо "обезпечаване на допълнително дългово финансиране посредством използването на оптимална комбинация от дългови инструменти в размер до 1 млрд. лв., което обаче няма да окаже влияние върху регламентираното ограничение за максималния размер на държавния дълг към края на годината от 14.6 млрд. лв.".

В заключение министър-председателят се аргументира, че актуализацията на бюджета ще позволи "приспособяване на бюджетната позиция при запазване на приемствеността по отношение на фискалната стабилност и осигуряване на по-реална основа за подготовката на Бюджет 2014".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес