Нова глоба от 100 хил. лв. за строителя на сероочистката в ТЕЦ "Марица Изток 2"

На изпълнителя на сероочистващата инсталация в ТЕЦ "Марица Изток 2" е наложена нова глоба. заради това, че е спечелил с неверни данни през 2008 г. обществената поръчка за изграждане на сероочистващата инсталация на държавната ТЕЦ "Марица Изток 2". Това е решила Комисията за защита на конкуренцията в края на септември.

 

С по 50 хил. лв. са глобени двете фирми в нарушилия правилата на конкуренцията консорциум "Идреко-Инсигма", който е представил подвеждаща информация за опита си в подобни проекти и за лицензионните права върху използваната технология, която всъщност е собственост на "Алстом Пауър Италия" и е била ползвана незаконно, за което вече "Идреко-Инсигма" бе осъден от "Алстом" в Сингапур.

 

Въпреки това консорциумът печели договора с Министерството на околната среда и водите.

 

В "Идреко-Инсигма" влизат китайската "Джъдзян Джъда Инсигма Груп Ко-Лтд” и италианската "Идреко Инвест” АД.

 

Търгът за строежа на сероочиската за 85.6 млн. евро бе обект и на проверки на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, тъй като по програма ИСПА за него бяха отпуснати 35.1 млн. евро, а се оказа, че обществената поръчка е опорочена, заради което и се наложи ТЕЦ-ът да поеме за своя сметка спорното финансиране

 

Глоби за по 50 хил. лв. вече бяха наложени на двамата акционери и на общото им предприятие през 2011 г.

 

Антимонополният орган отново установява, че консорциумът "Идреко-Инсигма" е получил конкурентно предимство и по този начин е осуетил сключване на договор с "Алстом", която е била класирана на първо място.

 

Комисията за защита на конкуренцията е приела като доказателство към материалите в производството по преписката окончателния доклад на ОЛАФ за разследване на търга за сероочиската, която потвърждава нарушенията на "Идреко-Инсигма".

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Споделяне

Още от Бизнес