Нова глоба от 300 хил. лв. за "Монтюпе“ заради обгазяване на Русе

Нова глоба от 300 хил. лв. за "Монтюпе“ заради обгазяване на Русе

Нова имуществена санкция – този път за 300 хил. лв., е наложена на френския производител на авточасти "Монтюпе“ заради замърсяване на въздуха на Русе, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в четвъртък.

Наказателното постановление е връчено на оператора миналата седмица. Санкцията е заради изпускане през ноември 2016 г. във въздуха на непречистени емисии от технологичния процес. Нарушението е констатирано след извънредна контролна проверка по подадени в инспекцията сигнали за миризма на бакелит. При оглед на площадката на предприятието е установено, че има отворени два люкa на комбинираните димни и вентилационни клапи. При обход на покрива на Хале № 3 е констатирано, че двата димни люка са отворени. Те не са разрешен източник за изхвърляне на газове от производството, съгласно условията в Комплексното разрешително и не би трябвало да се използват.

При определяне на размера на административното наказание са взети предвид високата степен на обществена опасност, рефлектираща върху чистотата на атмосферния въздух и здравето на хората. Производствената дейност на дружеството е свързана с използването на смоли, втвърдители и амин, които могат да бъдат причина за поява на емисии интензивно миришещи вещества.

Към настоящия момент е в сила принудителната мярка, наложена през септември 2016 г. за запечатване на 108-те вентилационни отвора на Хале № 3, посочиха от екоминистерството.

Вследствие на предприетите административно-наказателни и принудителни мерки от страна на русенската екоинспекция, дружеството е в процедура на преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за модернизация на вентилационните системи. Цялата документация е налична и достъпна за заинтересованите лица в Община Русе и инспекцията.

Това е поредната санкция за предприятието, което през септември 2016 г. бе глобено с половин милион лева, отново заради обгазяване на Русе.

През 2014 г. заводът бе санкциониран с 20 хил. лв. за монтирани без знанието на екоинспекцията вентилатори на производството и е била ограничена дейността на едно от халетата. Година по-късно следва акт за 35 хил. лв. за превишаване на пределно допустимите вредни газове. В края на юли е наложена е месечна глоба от 4363 лв. до прекратяване на нарушението. Тази санкция се плаща почти година до прекратяването ѝ заради изпълнение на предписанията на екоинспекцията. През септември 2015 г. бе спряна и производствената площадка "Карусел 1" на предприятието заради обгазяване на Русе заедно с още четири фирми, които са санкционирани.

През 2015 г. от "Монтюпе" отричаха участие в коктейла от вредни газове и обявиха, че ще наемат чужда фирма да докаже невинността им, но това така и не стана.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?