Нова инструкция осигури контрол на прокуратурата над разследването

Прокурорите вече ще наблюдават разследването по всеки случай от самото му начало, е записано в инструкцията за координация между органите на предварителното разследване. Документът, чието създаване бе инициирано преди около 8 месеца от президента Първанов, бе подписан на "Дондуков" 2 от главния прокурор Никола Филчев, вътрешния министър Георги Петканов и директора на Националната следствена служба Ангел Александров.

Инструкцията съдържа ясни и конкретни правила за взаимодействие между дознатели, следователи и прокурори и ще допринесе значително за реализирането на общата кауза в борбата с престъпността, каза преди подписването президентът Първанов. Той изрази надежда, че днешното подписване няма да остане просто ритуал, а инструкцията - документ на книга. В същото време държавният глава предупреди, че документът едва ли ще запълни някои празноти в законодателството и не трябва да има свръхочаквания. Той отново повтори тезата си, че е необходим нов НПК.

Според вътрешния министър Петканов в подписаната инструкция от 150 страници е заложено едно тясно взаимодействие между прокуратура и дознател от една страна и прокуратура и следовател.

По думите на Петканов взаимодействието досега се е осъществявало само на базата на добра воля и лични познанства. Преди около 40 години е имало подобна инструкция и тя е била много полезна, отбеляза министърът. Според него не е случайно, че в последните 10 години е липсвала такава нормативна база за координация, каквато създава подписаната днес инструкция.

Чрез нея сега прокурорът още от самото начало на събиране на доказателствата ще държи под контрол работата на дознателите в МВР от момента на образуването на следствието, докато бъде изготвен обвинителния акт и той влезе в съда, обясни Петканов. Това означава, че прокурорът ще има непосредствено наблюдение и контрол върху дознанието и ще насочва дознателя в каква насока да работи, какви факти да изяснява и доказва и какви доказателства да събира, разясни министърът. Той припомни, че досега имало случаи, в които прокурорът не е виждал делото до момента, в който не е пристигнал окончателният вариант при него и това именно е забавяло процеса - едва тогава обвинителят откривал слабостите и е връщал дознанието обратно за доработване.

Шефът на следствието Ангел Александров нарече днешния ден ново начало и се ангажира следователите да направят всичко възможно, за да се даде живот на инструкцията.

Главният прокурор Никола Филчев коментира, че актът на подписването на инструкцията символизира волята на правозащитните органи да работят задружно срещу престъпността и именно присъствието на президента щяло да ангажира органите да изпълняват правилата, указани в инструкцията. Филчев акцентира върху ролята на президента за финализирането на документа.

Идеята за подобна инструкция бе лансирана след заседание на Съвета за координация на борбата с престъпността през август миналата година и трябваше да бъде подписана още есента, което не стана. Преди десетина дни Първанов извика Филчев и настоя най-накрая документът да бъде изработен.

Когато поиска инструкцията, Първанов призова и за изработването на нови НК и НПК. Днес вътрешният министър заяви, че проектът за промени в НПК на МВР е готов и предстои съгласуването му в различните институции.

Главният прокурор Никола Филчев, който напоследък е много словоохотлив, днес отказа да коментира последния доклад на Държавния департамент на САЩ, в който за пореден път се констатира, че съдебната система у нас страда от сериозна корупция.

Политиците и неправителствените организации продължават да критикуват Главната прокуратура за неспособността ѝ да се справи с големия брой сериозни престъпления, се отбелязва в доклада. По този начин прокуратурата поражда впечатление, че няма желание да се пребори с организираната престъпност и корупцията.и специално сред прокурорите. Отбелязани са и съмненията в българското общество, че мафията има контрол над прокуратурата.

Преди дни главният прокурор изрази съмнение дали пък някой не плаща за изследванията на общественото мнение, чиито резултати сочат прокурорите като корумпирани.

Вчера от Асоциацията на прокурорите в България, чийто шеф е апелативният прокурор на Пловдив Росен Димов, заявиха в декларация, че констатациите в доклада на Държавния департамент не са верни и обиждат българските магистрати.

Като не отричат, че съдебната система има проблеми, прокурорите заявиха, че "наличието на единични случаи на корупция" сред около пет хиляди магистрати не могат да бъдат основание за извода, че цялата система е подкупна.

Споделяне

Още от България