Нова книга на български на Цветан Тодоров разкрива света на Франциско Гоя

Цветан Тодоров

Прекрасната като съдържание и илюстративен материал книга "Гоя в сянката на Просвещението” (ИК "Изток-Запад") излиза за пръв път на български език и дава възможност на читателя да надникне – с помощта на авторитетния и световнопризнат мислител Цветан Тодоров – в удивителния и естетически свят на недостижимия Франсиско Гоя, съобщиха от издателството.

Франсиско Хосе де Гоя и Лусиентес е испански живописец и график, дворцов художник на испанската корона, който се смята едновременно за последния от старите майстори и първия от модерните. Със своя дълбоко индивидуален маниер чрез изразните си средства и език Гоя е безспорно първият голям художник на ХІХ в.

Преоткрит и възвеличен от импресионистите, той оказва огромно влияние върху цялото европейско изкуството между ХІХ и ХХ век – влияние, което се усеща осезаемо и днес.

В ранните си години художникът създава множество фрески в църкви и манастири. Скоро след това геният му яростно, неудържимо и неповторимо избухва на художествената сцена, напускайки всякакви естетически и концептуални рамки. Сега Гоя е известен като автор не само на църковни стенописи, изпълнени със свободна и експресивна техника, станали емблематични за творчеството му, но и на многобройни портрети на испански аристократи, на видни личности и на свои близки, на невероятни и обсебващи видения, които натрапчиво надничат от платната...

Легендарният испанец е задълбочено анализиран в книгата "Гоя в сянката на Просвещението” на знаменития философ и литературовед, лингвист, семиотик, литературен критик, историк на философската мисъл и културолог Цветан Тодоров.

Прекарал първите 23 години от живота си в България, а след това установил се трайно във Франция, Тодоров се дефинира едновременно като българин и французин, а философските му рефлексии за самоопределянето са от голямо значение за антропологията и социологията.

Въпросът за собствената и чуждата културна идентичност са една от темите в дискурсите на съвременната антропология, което е тясно засегнато от книгите на Тодоров (те са писани на френски, но се превеждат и у нас), например "Страхът от варварите” и "Новият световен безпорядък”.

Българският преводач и редактор, както и личен приятел на автора Стоян Атанасов изключително точно определя параметрите на "Гоя в сянката на Просвещението”: "Своя проникновен прочит на близо седемдесет картини Тодоров обвързва с биографичния, историческия и естетическия контекст на тяхното създаване... Ала след дълбокото потапяне в епохата на Гоя той извежда творчеството му на повърхността на нашата. Така възприемаме Гоя и като свой съвременник. Коментирани от Тодоров, неговите образи са нещо повече от историческо свидетелство. Те ни отварят очите за насилието, суеверието и безумието в съвременния свят. Без да забравят и радостите от живота".

Споделяне

Още от