Нова наказателна процедура срещу България заради екологията

Европейската комисия изпрати в четвъртък първото писмено предупреждение до българското правителство за системно неосигуряване на адекватна защита на специално защитените зони (СЗ3) за птиците.

Комисията е получила многобройни жалби относно текущи проекти, свързани с изграждане на туристическа и градска инфраструктура, както и на ветроенергийни паркове в различни СЗЗ на територията на цялата страна.

В Брюксел са убедени, че България системно нарушава своите ангажименти за защита и опазване на местата за птиците, обявени по Директивата за опазване на птиците и системно не отчита правилно кумулативния ефект от многобройните узаконени планове и проекти върху околната среда, включително върху местообитанията на птиците и видовете. България има два месеца, за да отговори на предупреждението.

Новата наказателна процедура визира нарушенията в законодателството, свързани със строителството по българското Черноморско крайбрежие, строителството и одобрените проекти за ветроенергийни паркове в СЗЗ в Западна и Централна Стара планина, Сакар, Източни Родопи, Калиакра и др.

БДЗП счита, че правителството на България трябва да предприеме спешни стъпки за преразглеждане на вече взети решения за одобряване на проекти, които са в противоречие с европейското законодателство, както и мерки за отстраняване на вече изградени обекти и възстановяване на местообитанията.

Споделяне

Още от Европа