Нова поръчка на БДЖ по кройка за определен кандидат за 58 млн. лв.

Кредиторите блокираха сметките на държавния превозвач

Нова поръчка на БДЖ по кройка за определен кандидат за 58 млн. лв.

За нова поредна обществена поръчка на БДЖ за 58 млн. лв., написана с условия, на които отговаря определен кандидат, сигнализира ремонтният завод "Експрес Сервиз". Той е изпратил писмо до министъра на транспорта Ивайло Московски и парламентарната комисия по транспорт.

От транспортното министерство казаха пред Mediapool, че няма да коментират поръчката към момента и посъветваха компанията, ако смята че има нарушения, да сезира Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Това вече е направено от "ТБД Товарни превози", което е свързано с бизнесмена Христо Ковачки. По тази причина процедурата по търга в момента временно е спряна.

Ресорната парламентарна комисия също няма становище по "нагласената" поръчка, защото няма практика да разглежда писма. Процедурата обикновено е те да бъдат изпратени до компетентния орган – в случая Министерството на транспорта, за становище, обясни депутатът от БСП Георги Свиленски пред Mediapool.

Скандалът за новия търг идва в момент, когато по искане на кредиторите на БДЖ дружеството е със запорирани сметки. От държавния превозвач обещават по-късно да представят позиция по случая.

Това е поредната скандална обществена поръчка. Предишната за поддържането на 9 локомотива за 4 млн. лв. беше прекратена след разпоредена проверка от министър Московски, която установи нарушения.

Друга голяма поръчка за поддържането и ремонта на 46 дизелови и електрически мотриси "Дезиро" на Сименс с индикативна стойност от над 137 млн. лв. без ДДС за 5 години в момента е временно спряна по разпореждане на съда.

Новата поръчка

Новата обществена поръчка на "БДЖ Пътнически превози" за ремонта на 30 локомотива за 58 млн. лв. е обявена на 25 април 2018 г.

В средата на май са направени промени в документацията. Едната е свързана със срока на технически преглед на един локомотив, който е удължен от 12 часа на един ден. Увеличен е и срокът за подаване на офертите от кандидатите.

Според "Експрес Сервиз" тръжните условия са необосновано завишени, което ограничава конкуренцията. Стойността на поръчката също е завишена в пъти, смята ремонтният завод от Русе.

Ограничаване на конкуренцията

От "Експрес Сервиз" смятат, че в обществената поръчка е заложено необоснован голям обем работа. Според компанията поръчката може да бъде разделена на обособени позиции, но това не е направено, като по този начин се ограничава конкуренцията и се стеснява кръгът на потенциалните кандидати до единствено възможният.

За последните 20 години "БДЖ Пътнически превози" не са реализирали толкова много капитални ремонти, колкото предвиждат в настоящата процедура, посочват от "Експрес Сервиз".

В мотивите си да не разделят поръчката БДЖ са посочили, че "изборът на различни изпълнители би затруднил възложителя при извършването на капиталния ремонт…". Освен това евентуалното разделяне на поръчката "може да доведе до техническа несъвместимост на извършените ремонти от различни изпълнители...".

Според "Експрес Сервиз" обаче тази обосновка е нелогична, защото поръчката е за ремонт на едни и същи 30 локомотива по едно и също конкретно задание с ясно зададени параметри.

"Извършването на ремонтите от различни изпълнители би предизвикало конкуренция, би съкратило времето за изпълнение на поръчката и би довело до по-добри условия за БДЖ и по-добър краен резултат от ремонта на 30-те локомотива", смята ремонтният завод от Русе.

Като аргумент посочва, че самата поръчка е разделена от възложителя на две, което е посочено в публикувания проектодоговор. Едната е за ремонта на 30 локомотива – по 10 всяка година, а другата е за последващата извънгаранционна поддръжка.

Съгласно условията се допуска изпълнението на двете части да стане в две държави, едната от които трябва да е България. Това, по същество, са две напълно отделни и разнородни дейности и не е логично и обосновано изискването за единствен изпълнител на поръчката, смята "Експрес Сервиз".

Събирането на две различни дейности в една обществена поръчка и неразделянето ѝ на обособени позиции може да бъде единствено с цел ограничаване на конкуренцията, смята "Експрес Сервиз".

"Цялата професионална общност, както и служителите на БДЖ знаят кой ще бъде изпълнител на така обявената поръчка, а въпросът е дали ограничаването на конкуренцията е добро за БДЖ и дали изнасянето на държавен капитал в чужбина е единственото възможно решение", питат от русенската фирма.

Необосновано високи изисквания

Според компанията "БДЖ Пътнически превози" са поставили необосновано високи икономически и финансови изисквания в условията на търга.

Изискването е кандидатите да имат оборот от 25 млн. лв. за последните три години, какъвто няма нито едно българско предприятие в тази сфера, твърдят от "Експрес Сервиз". Техните приходи възлизат на 21 млн. лв.

"Считаме, че отлично познавайки потенциалните кандидати в региона и техните финансови възможности, БДЖ целенасочено ограничават конкуренцията и изнасят изпълнението на поръчката извън България", пишат "Експрес Сервиз".

Завишена пет пъти стойност на поръчката

Според компанията поръчката е с необосновано висока прогнозна стойност от 58 млн. лв., която не е ясно как е определена. "По този начин остават съмнения за предварително съгласуване на цената с единствения кандидат, който ще бъде допуснат до "преговори" за определяне на окончателната цена", пише "Експрес Сервиз" до Московски. Компанията твърди, че "дори при най-тежките случаи в нашата практика, при ремонт на над 50-годишни локомотиви, не сме фактурирали ремонти на такива ценови равнища".

За пример дават ремонт на 50-годишни локомотиви, купени от Англия, които не са били в движение и са подобни на тези в "БДЖ Пътнически превози". Ремонтът, заедно с вложените резервни части и модернизацията беше на стойност около 5 пъти по-ниска от "прогнозираната" от "БДЖ Пътнически превози", твърдят от "Експрес Сервиз".

Впечатление прави и "прогнозата" цена на следгаранционното сервизно обслужване на локомотивите. Заложено е това да стане на цена от 14 500 000 лева. Стойността е в много пъти над пазарната стойност за извършването на технически прегледи на 30 локомотива. Според разценката на БДЖ технически преглед на един локомотив ще излезе 34 500 лева. Това прави цена от 4300 лева за 1 час работа на бъдещия изпълнител, пресмятат от "Експрес Сервиз". Те пишат, че в техния локомотивен завод подобни прегледи се извършват на цени от 3000 до 6000 лева, а не за 34 500 лв. Т.е. отново цената е завишена около 5 пъти.

Скрита приватизация на активи на БДЖ

От русенската фирма смятат, че поръчката предполага злоупотреба с активи на БДЖ и скрита приватизация на сгради и съоръжения

Причината е, че задължително условие е плановата техническа поддръжка да се извършва на територията на България. В проектодоговора (чл.11) е посочено, че локомотивите ще се предават и приемат за поддръжка в депата на БДЖ в София, Пловдив, Варна, Горна Оряховица, Мездра – т.е. в произволни депа на територията на цялата страна. В същото време "БДЖ Пътнически превози" изискват поддръжката да става за 1 ден.

"Предвид факта, че частните инвестиции в ремонтни сгради и съоръжения са силно ограничени и са предимно в рамките на нашия завод в Русе и предвид бавното придвижване на локомотивите, достигаме до практическата невъзможност локомотивите да се обслужват без използването на сграден фонд и съоръжения на самите БДЖ", смятат от "Експрес Сервиз".

Причината да смятат така е, че от кандидатите не се изисква да докажат възможностите си да изпълняват поддръжката в собствени сгради и със собствени съоръжения на територията на България. Така остава съмнението за предварителна договорка за последващо отдаване без конкурс на сгради и съоръжения, каквато практика "БДЖ Пътнически превози" вече имат.

С тази поръчка на практика БДЖ се отказва от една от основните си дейности ремонта и текущата последваща поддръжка на основната си серия локомотиви. На практика, при реализирането на така планираната поръчка, депата на БДЖ би трябвало да останат празни, а работещите по ремонта на локомотивите в БДЖ да останат без работа, смятат от "Експрес Сервиз".

Затова те се обръщат към Московски да спре корупционните практики при ремонтите на локомотиви в БДЖ. "Като единствен български завод за ремонт на локомотиви, ние не апелираме за нашето толериране. Единствената ни молба е, за равен шанс на всички потенциални кандидати – български и чужди, както и за прозрачни и изяснени докрай условия при възлагането на обществените поръчки на БДЖ", пишат в писмото си "Експрес Сервиз".

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?