Нова въздушна електропроводна линия ще бъде изградена между България и Гърция

Нова въздушна електропроводна линия ще бъде изградена между България и Гърция

Нова въздушна електропроводна линия ще бъде изградена между България и Гърция, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Със заповед на заместник-министъра на регионалното развитие Валентин Йовев е одобрен подробен устройствен план за изграждането на новата електропроводна линия на територията на България.

Трасето на електропровода ще свързва подстанциите "Марица-изток" в България и "Неа Санта" в Гърция.

Проектът е част от приоритетния електроенергиен коридор "Север-Юг" и е определен за национален обект и обект с национално значение.

Предвидено е въздушният електропровод да поддържа високо напрежение от 400 kV.

Енергийният проект представлява елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и ще бъде изграден на териториите на общините Симеоновград, Хасково, Харманли, Кърджали, Момчилград и Кирково.

Изграждането на електропровода ще допринесе за увеличаване на електропреносните възможности на енергийната система в региона, както и на сигурността на обмена на електроенергия между двете държави.

Споделяне

Още от Бизнес