Нова забрана общините да продават чужда земя

Нова забрана общините да продават чужда земя

Нов 5-годишен мораториум за разпоредителни сделки със земи, които се стопанисват от общините, но реално не са техни, прие в сряда кабинетът "Борисов" с поправки в Закона за подпомагане на земеделските производители, които препращат към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Става въпрос за ниви, чиито собственици не са завършили докрай процедурата по възстановяване на собствеността или пък от години са в чужбина и затова не са потърсили земята си.

Сега действащият мораториум изтича на 22 декември, а новият се предлага за 5 години след 23 декември. Става въпрос за около 5 млн. декара спорни парцели. Забраната бе въведена, след като през 2010 г. за първи път паднаха ограниченията над тези парцели и тогава станаха факт ударни продажби с цел пълнене на общинските бюджети. Най-драстичен бе примерът на община Белово, която мигновенно през 2010 г. разпродаде всички такива земи. Община Родопи, област Пловдив пък използва чуждата земя, за да обезпечава общински кредити, припомня Ковачева.

За новата 5-годишна забрана първа настоя в началото на октомври омбудсманът Диана Ковачева, която припомни тези примери.

Причините за незавършената процедура за възстановяване на собствеността са различни. Някои от наследниците не знаят старите граници на имотите си, други пък не искат да дават около 400 лева, колкото струва официалното идентифициране на имота. Трета причина е по вина на самата администрация, която няма планове за обезщетяване на такива собственици, след като реституцията у нас официално завърши през 2007 година.

Споделяне

Още от България