Нова заплаха за съд на България заради забавените лични карти с чип

Нова заплаха за съд на България заради забавените лични карти с чип

Брюксел поднови заплахата си срещу България за завеждане на съдебно дело заради забавеното внедряване на електронни чипове в личните документи. Еврокомисията обяви в сряда, че възобновява наказателната процедура срещу страната ни заради забавеното създаване на единно звено за контакт за задължителния обмен на информация за сигурността на документите за самоличност.

Срокът за въвеждането на всички единни звена за контакт е бил 20 май 2012 г. Заради неспазването му от наша страна Еврокомисията заведе дело в Съда на ЕС през ноември 2016 г. м.г.  Месец по-късно бяха приети законови поправки, според които от 1 януари 2018 г. издаваните нови документи ще са с чип, върху който може да се записват биометричните данни на лицето, електронната му идентификация и квалифициран електронен подпис.

Наказателната процедура бе прекратена, но сега се подновява, тъй като според Брюксел България лишава останалите държави от Европейския съюз от възможността за сигурен достъп и проверка на пръстовите отпечатъци, съхранявани в чиповете на българските паспорти.

На българското правителство е даден два месеца срок да отговори какво предприема по казуса, преди да се стигне до завеждането на ново дело.

Причината за забавянето от българска страна е обжалване на тръжната процедура по изграждането на звеното. Търгът е бил открит първоначално през 2013 г., но тогава не са били подадени предложения за участие. През март 2015 г. е предприета нова тръжна процедура, но резултатът от нея се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Половин година по-късно КЗК отменя като незаконосъобразно решение на МВР за избор на изпълнител от втория търг и връща преписката на министерството. По-нататъшният ход на конкурса бе забавен и от оставката на втория кабинет на Бойко Борисов.

Въпросното звено за контакт служи за обмен на информация между страните членки, която дава достъп до изображенията на пръстовите отпечатъци, които се съхраняват в електронните паспорти и разрешения за пребиваване на граждани на трети държави.

С обмена на сертификати чрез звената за контакт се предотвратява евентуален неразрешен прочит на биометричните характеристики, които се съхраняват в цифров формат в документите. По този начин компетентните органи на държавите членки получават сигурен достъп до информацията в чиповете на биометрични паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване, издадени от други държави членки.

Споделяне

Още от България