Новата агенция по сигурността без право на обиски

Новата мегаструктура, наречена Национална агенция „Сигурност” (НАС), която по замисъл трябва да се грижи за предотвратяване на всякакви посегателства над България, няма да може да извършва обиски в работата си. Това се вижда от проектозакона за НАС, който във вторник бе внесен в деловодството на Народното събрание. Вносител на проекта е Министерският съвет, а основен принос за създаването му има съветникът на премиера по сигурността Петко Сертов, за когото се говори, че ще е вероятният шеф на структурата.

Без правото на обиски или претърсвания, без правото на разследване и дознателска работа до голяма степен работата на новата структура ще се сведе до следене, събиране на информация и анализирането ѝ, коментира пред Mediapool депутат от левицата.

Според внесения проект, НАС ще има доста широко поле на дейност в следенето и събирането на информация. Нейните структури ще се задействат при „опасност за единството на нацията или за противоконституционна дейност”, при съмнение за участие на лица от властта в корупционни схеми или за връзки с организираната престъпност, при „прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел”, при сигнали за икономически, финансови или екологични престъпления, „при нарушение на националната система за защита на класифицираната информация”, при „застрашена сигурност на стратегически дейности”, при „деструктивни действия върху комуникационни и информационни системи”, при заплаха за сигурността на органите на държавната власт, незаконна търговия с оръжие, производство и разпространение на опасни вещества и наркотици, незаконна миграция.

Агенцията ще извършва аналитична и информационна дейност, криптографска защита, ще следи и за поведението на чужди граждани в България.

Според проектозакона НАС може да извършва само определена и записана от законодателя дейност.

Мегаструктурата ще има собствени информационни фондове, като държавните ведомства трябва да осигуряват достъп на служителите ѝ до своите информационни източници.

Законопроектът предвижда НАС да се оглавява от председател, който ще се назначава с указ на президента за 5 години. Агенцията е на подчинение на Министерския съвет и е първостепенен разпоредител на бюджетни средства.

Специализираните ѝ служители са военизирани според разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили.

Правомощията на новото формирование са „да предотвратява и разкрива престъпления, свързани с този закон”, „да наблюдава лица и обекти, свързани с националната сигурност”, да ползва специални разузнавателни средства, да привлича граждани за сътрудничество, да внедрява служители в държавни и частни институции, да събира и да получава информация.

В проекта е записано още, че органите на НАС „ще могат да привикват в служебни помещения лица с цел предупреждение”.

Според проектозакона със създаването на новата агенция се закриват Националната служба за сигурност (контраразузнаване) към МВР, Агенцията за финансово разузнаване при Министерството на финансите и се преобразува служба „Сигурност, военна полиция и военно контразузнаване” към Министерството на отбраната, като от нея във военното министерство остава само военната полиция. Закритите служби минават към новата структура.

Според депутати обаче внесеният проектозакон със сигурност ще претърпи доста промени, защото част от текстовете му копират едно към едно текстове от Закона за МВР, а други са с неизчистено съдържание.

Споделяне

Още по темата

Още от България