"Нове Хоумс": Проверката на ДНСК е тенденциозна и манипулативна

"Нове Хоумс": Проверката на ДНСК е тенденциозна и манипулативна

"Заключенията от проверката на ДНСК са тенденциозни и манипулативни и вероятно ще подведат, както възложителите на проверката им - Специализираната прокуратура и Върховната административна прокуратура, така и настоящите и потенциалните клиенти на "Нове Хоумс" АД. Те ще причинят вреди и ще накърнят утвърденото добро име на компанията". Toва се посочва в позиция на компанията.

По-рано тази седмица Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) съобщи, че спира строителството на комплекса "Нове Хоумс", който се изгражда от началото на 2019 г. срещу пазара "Красно село".

Разрешението за строеж е издадено на 21 декември 2018 г. от главния архитект на София Здравко Здравков.

Неофициално се твърди, че жилищният комплекс е финансиран от Васил Божков, който сега е в Дубай. Официално като крайни собственици са посочени Мария Димитрова и Филип Марков.

ДНСК твърди, че не са изпълнени правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, тъй като междинните връзки между сградите от комплекса не са изпълнени като едноетажни застройки.

"Това е некоректно заключение, което представлява ревизия на подробния устройствен план(ПУП)", посочват от компанията.

"Контролът върху подробните устройствени планове и тяхната ревизия е от изключителната компетентност на съда, съгласно изричните разпоредби на чл. 215 във вр. с чл. 214 от ЗУТ. ДНСК и нейните органи не разполагат с правомощия да ревизират действащия ПУП при проверка по изпълнението на строежа", пише в позицията на "Нове Хоумс".

"Утвърдената съдебна практика категорично приема, че строеж, който се изпълнява в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и влязлото в сила разрешение за строеж, е винаги законен. Съответствието на строежа с ПУП се смята окончателно установено с влизане в сила на разрешението за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти, негова неразделна част".

"Комплексът се изпълнява поетапно и строителството не е приключило. Преди окончателното завършване на строежа е неуместно да се коментира какво не е изпълнено по него. Обръщаме внимание, че с огласяването на факти от незавършила проверка, се накърняват интересите, както на инвеститора "Нове Хоумс" АД, така и на многобройните домакинства и бъдещи жители на комплекса", коментират от компанията.

Споделяне

Още по темата

Още от България