Нови 179 лица и фирми влязоха в списъка на данъчните длъжници

179 граждани и фирми са добавени през ноември в публичния бюлетин на длъжниците, съобщиха от Главната данъчна дирекция.

80 лица са отпаднали от бюлетина през изтеклия месец.

Данъчните органи са предали на Агенцията за държавни вземания имената на 256 некоректни платци. На 145 собственици и управители на фирми с неплатени данъци е наложена забрана да напускат страната и са отнети 137 задгранични паспорта.

Публичният бюлетин на длъжниците съдържа 3 списъка с некоректни данъкоплатци, уточняват от данъчната дирекция.

В първия са имената на лица и фирми, които имат дългове над 5000 лв., не разполагат с имущество, нямат вземания от банки и трети лица и не са се явили в данъчната администрация след изпратена покана.

Вторият списък съдържа имената на длъжници с неплатени данъци в големи размери, които не разполагат с имущество, което да послужи като обезпечение, явили са се в данъчната администрация след изпратена покана, но въпреки това не предприемат действия за плащане на задълженията си.

Третият списък съдържа имената на лица, които разполагат с имущество, върху което данъчната администрация е наложила обезпечителни мерки, но лицата, включени в списъка, не предприемат действия за плащане на задълженията си.

Общият брой на некоректните платци в трите списъка е 5891, като дължимите от тях данъци са за 2,303 млрд. лв.

Още от Бизнес