Нови 25 млн. лв. за извеждане на децата от социалните домове

Само 200 от над 1800 деца досега са напуснали сиропиталищата

Нови 25 млн. лв. за извеждане на децата от социалните домове

Нови 25 милиона лева по линия на Министерството на труда и социалната политика ще получат 81 български общини, за да започне извеждането на децата от досегашните домове за сираци. Това съобщи  министърът на  труда и социалната политика Тотю Младенов на изложението  "Младежта в действие" в Морската градина в Бургас.

Вече има 81 общини в страната, които изграждат общо 149  центрове за настаняване от семеен тип, 36 защитени жилища, 37  дневни центрове за деца с увреждания и 34 центрове за социална рехабилитация и интеграция, каза министър Младенов.

За две години, от както действа проекта досега, близо 200 деца с увреждания са изведени от институциите. Те са настанени в приемни семейства, в защитени  жилища и центрове от семеен тип.

Преди две години децата с увреждания в институциите са били 950, като техния брой намалява с всяка изминала година, отбеляза министър Младенов. По думите му планирано е останалите 750 деца да бъдат изведени от домовете до края на 2013 г.

По данни от юни 2011 г. специализираните институции за деца у нас са 127, като в тях се отглеждат 2038 деца. Дълги години се е  считало, че държавата успява да се грижи по-добре за тези деца,  отколкото техните родители, което е груба грешка, каза министър Младенов. Той припомни, че през 2010 г. правителството прие план за деинституционализация на децата от домовете.

По този план чрез мерките по оперативните програми работят общо три министерства - на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, както и министерството на труда. Целта е 1800 деца да бъдат настанени в приемни семейства, в  защитени жилища или в центрове от семеен тип, така че те да  живеят в среда близка до семейната до края на 2014 г., каза министър Младенов.

 Уникално българско ноу хау, но с блокирани пари за общините

Българският проект за изваждането на децата от домовете е единствен в Европейския съюзи се планира през следващия програмен период да бъде приложен и в други европейски страни, каза преди време министърът на еврофондовете Томислав Дончев.

Това, което го прави уникално е в кръстосаното финансиране на проекта по три европрограми, като се реализира от пет институции съвместно с общините.

“Регионално развитие” и Програмата за селските райони дават около 200 млн. лв. за строителство на къщички и центрове от семеен тип.

Оперативна програма “Човешки ресурси” пък ще отпусне над 100 млн. лв. по т.нар. меки мерки - заплати на приемните родители, обучение и издръжка на социалните работници, които се грижат за децата.

В нито една страна членка на ЕС досега един проект не е бил финансиран от няколко европейски фонда и това го прави уникален, защото дава модел за решаване на проблем, че използване на различни финансови инструменти, обясни министърът по еврофондовете Томислав Дончев при стартирането на проекта преди повече от година.

На заседанието на правителството на 25 април 2012 г. обаче стана ясно, че планът за извеждането на децата от социалните домове е пред провал, ако държавата не вдигне парите на общините за издръжката им. Въпросът е поставен от социалния зам.-министър Валентина Симеонова и регионалния министър Лиляна Павлова.

Причината е, че средствата за социални услуги не са актуализирани през последните две години.

Отделно данните от системата за управление на еврофондовете ИСУН показват, че от договорените 85 млн. лв. за строителство на къщички от семеен тип за децата на общините до момента са отпуснати едва 5 млн. лв.

Детство за всички

Проектът “Детство за всички” е първият проект от стратегията на правителството за деинстунализация на децата от социалните домове. Той предвижда извеждането до 2014 г. на 1800 деца над 3-годишна възраст и младежи с увреждания. Това ще става с поетапното им извеждане от 24-те дома за деца с умствена изостаналост и 31 дома за медико-социални грижи.

Проектът се изпълнява от юни 2010 г. от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Министерството на здравеопазването.

Към началото на август по оперативна програма “Регионално развитие” са сключени 54 договора за близо 85 млн. лв.

Общо по проекта до 2014 г. трябва да бъдат изградени нови 149 центъра от семеен тип. Във всеки един от тях ще бъдат настанени до 12 деца, като за тях ще се назначи персонал, който да се грижи.

Отделно трябва да се построят 37 дневни центрове за деца с увреждания и още 34 нови центърове за рехабилитация и социална интеграция. Новото е, че тези къщички от семеен тип ще са в големите населени места, където има достъп до качествена медицинска и образователна грижа. Така децата с увреждания няма да са скрити от обществото в отдалечени малки села, както беше досега, посочиха от Агенцията за закрила на детето.

Споделяне

Още по темата

Още от България