Нови 27 "Училища за пример" ще повишат успеха си през новата учебна година

Нови 27 "Училища за пример" ще повишат успеха си през новата учебна година

27 училища от 18 области и 21 населени места са новите участници във втория випуск на програма "Училища за пример" на фондация "Заедно в час". Програмата е двугодишна и подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик. Новите училища се присъединяват към още над 20 училища, които продължават развитието си във втората година на програмата. Новите участници в програмата са избрани от подадени 99 кандидатури от училища от цялата страна, които комисията по подбор оцени като много силни.

За училищата и от двата випуска на програмата предстоят едноседмични обучения, които започват в неделя, 21 август. Те ще се проведат в с. Арбанаси за новите участници в програмата и в гр. Панагюрище за училищата, които са втора година в програмата.

С новия випуск програма "Училища за пример" започва работа за първи път в областите Монтана, Русе, Ловеч, Кюстендил, Сливен и Силистра. По този начин програмата разширява обхвата си до 27 области в цялата страна заедно с училищата от първата година.

Новите участници в програмата са с още по-разнообразни като профил на училищата. В новия випуск има две начални училища, 14 основни, 3 средни училища, 4 професионални гимназии, две математически, една търговска гимназия и едно спортно училище.

"Разнообразието от профили на училища и броя на екипите, които ще се включват в обучението ще позволи още повече споделяне на опит, добри практики и откриване на пътя към истинско училище за пример, в което цялата училищна общност работи заедно за успеха на учениците, независимо от даденостите на средата", споделя Ивелина Пашова, ръководител на програма "Училища за пример".

Програмата

"Училища за пример" е двугодишна програма за професионално развитие на цели училищни екипи и се състои от две неразделни части: курс "Лидерство в училище" и допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа.

Програмата започна през есента на 2020 г. и е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация "Америка за България" и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията на екипа на "Заедно в час".

Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за училищните екипи.

Първите обучения

Първите обучения в програмата за новата учебна година започват на 21 август и продължават до 4 септември. Обученията за училищата първа година са в с. Арбанаси, а тези за втора в Панагюрище. В обученията ще вземат участие над 150 директори, зам.-директори, главни, старши и други учители, избрани от училищата. Заради мерки за безопасност училищните екипи са разделени на две групи, които ще преминат през идентични обучителни сесии в рамките на една седмица.

Екипът от обучители на "Заедно в час" е предвидил за новите участници в програмата обучение върху принципите на разпределеното лидерство или как повече хора могат да мислят и поемат отговорност за качеството на преподаване и учене в училище. Училищните екипи ще работят още върху развитието на разбирането си за Професионалните учебни общности като лидерски групи от учители, които заедно обсъждат и помагат за споделянето и подобряването на преподавателските практики в цялото училище.

Училищните екипи от втора година на програмата ще наблегнат върху развиване на чувствителност към културните различия, по-дълбоко разбиране на понятията "дискриминация" и "потисничество", както и училищни политики за подкрепа на многообразието. Обученията изискват активно участие на всички учители през различни дейности за преживяване, участие в дискусии и споделяне на собствен опит. За първи път от началото на програмата обученията ще се проведат на живо, а не онлайн.

Обучителите и менторите

Освен обучения в рамките на програмата през цялата учебна година училищата ще преминат още през менторска подкрепа, която се осъществява от опитни учители, директори и образователни експерти. Менторите ще посещават училищата и ще им помагат при изпълнението на заложените цели по време на цялата програма.

Пълен списък на училищата в програмата вижте ТУК.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?