Нови екорестрикции ще струват над милиард лева на бизнеса

България ще иска промени в таваните на емисии, планирани от Еврокомисията

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Предвижданите от Европейската комисия нови пределни нива за изхвърляне на мисии серен двуокис, азотни окиси и живак от горивните инсталации в България ще струват на бизнеса повече от 1 милиард лева инвестиции, което е непосилно за централите и ще доведе до закриване на ТЕЦ-ове, на въглищни мини и работни места, до повишаване на цената не електроенергията и намаляване конкурентността на българската индустрия.

С този аргумент българското правителство ще настоява за различна и по-ниска ставка за страната спрямо сега заложените в готвения нов референтен документ на ЕК за най-добри налични техники за големи горивни инсталации, който предстои да бъде окончателно одобрен от комитет на министрите в края на април.

За целта България започва офанзива за запознаване с нейната позиция на международната общност на най-високо равнище и ще поиска среща с еврокомисарите по околна среда и по климат и енергетика Кармену Вела и Мигел Ариас Каньете преди гласуването след месец, съобщиха от Министерството на енергетиката в понеделник.

За българските аргументи срещу новите екорестрикции вече е информиран председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер. Нашата позиция е подкрепена на международно равнище и от Европейската асоциация за въглища и лигнити EURACOAL.

От съобщението става ясно, че ще се разчита към българската позиция да се присъединят и други членки на ЕС, за да има повече натиск за приемане на по-ниски ставки за тавана на вредните емисии.

Тази позиция е плод на дискусия между представители на президентството, министерствата на енергетиката, икономиката и околната среда и водите, на топлофикационни дружества, топлоелектрически централи и мините от маришкия басейн, евродепутати и други. В последните седмици темата неведнъж бе обсъждана и публично.

Общото становище е, че заложените нови равнища на емисии серен двуокис, азотни окиси и живак са непосилни за българските въглищни централи. Това се отнася с особена важност за централите от Маришкия басейн, проектирани да работят с местни лигнитни въглища, които се характеризират с високо съдържание на сяра.

По първоначални изчисления на въглищните електроцентрали, за постигане на новите екологични норми ще бъдат необходими над 1 млрд. лева, съобщи заместник-министърът на енергетиката Константин Делисивков, цитиран в съобщението.

Представителите на операторите информираха, че непрекъснатото увеличаване на екологичните изисквания от ЕК в твърде къси периоди от време трудно се вписва в инвестиционните им програми и плаши инвеститорите.

Най-застрашени са работещите в енергийния комплекс "Марица изток“, който осигурява около 40% от енергията в страната. Мини "Марица изток“, доставящи суровина за работата на електроцентралите в комплекса, имат запаси за още 2 млрд. тона въглища, което е 2/3 от капацитета на добив.

В сегашния вид на рестрикциите мините биха затворили предсрочно, а с тях и част от ТЕЦ-овете, за които ще е непосилно да направят необходимите вложения за постигане на екоизискванията. Пряко ще бъдат засегнати около 10 000 души, които работят в комплекса, а косвено – още 110 хил. в свързани индустрии. Освен рискове, свързани със сигурността на енергийните доставки, енергийната независимост и националната сигурност, новите емисионни стойности крият риск и от загуба на конкурентоспособност за икономиката, деиндустриализация и обезлюдяване на цели региони в страната, посочват от енергийното ведомство.

Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации засяга всички мощности над 50 мегавата - конвенционални централи, както и индустриални горивни инсталации, използващи въглища, биомаса, торф, течни и газообразни горива, отпадъци.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес