Нови милиарди по плана "Юнкер" и удължаване до 2021 г.

Нови милиарди по плана "Юнкер" и удължаване до 2021 г.

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който доби публичност като плана "Юнкер" и помага за възстановяването на европейските икономики след икономическата криза, ще бъде удължен до 2020 г., като целта е да се мобилизират допълнително средства до 500 млрд. евро.

Това реши Европейският парламент, който във вторник одобри регламент за разширяване и укрепване на ЕФСИ 2.0, който се очаква да влезе в сила от 1 януари 2018 г., съобщиха от ЕП.

Освен удължаването на срока на действие от средата на 2018 г. до края на 2020 г. и увеличаването на инвестиционната цел от 315 млрд. евро на най-малко 500 млрд. евро, новият усъвършенстван ЕФСИ предлага по-голяма прозрачност, по-голям дял в устойчиви проекти и по-голям акцент върху малките проекти, се казва в съобщение на Еврокомисията.

Според Брюксел така ще се даде възможност за финансиране на повече иновативни проекти, които са високорискови и трудно биха получили подкрепа.

Инвестициите трябва да насърчават създаването на работни места, особено за младите хора, растежа и конкурентоспособността, енергетиката, околната среда и климата, здравеопазването, научните изследвания и иновации, устойчивия транспорт, цифровия сектор и творческите индустрии и икономически по-слабите региони на ЕС.

Европейският парламент придобива правото да номинира член на Управителния съвет на ЕФСИ. Очакванията са така да се подобри прозрачността и отчетността.
   
Насърчаване на регионални, местни и по-малки проекти

Новите правила предвиждат по-голяма роля за Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси с по-силно присъствие на местно ниво.

Ако е възможно, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) следва да делегира подбора и мониторинга на малките проекти на националните насърчителни банки, които са в състояние да подпомогнат покриването на регионални, секторни и трансгранични проекти, решиха още евродепутатите.

В случай, че извънредни пазарни условия могат да възпрепятстват даден проект, ЕИБ по изключение трябва да намали разходите за бенефициента на финансирането, реши ЕП.

С цел по-голяма прозрачност инвестиционният комитет на ЕФСИ ще публикува своите решения онлайн, като се мотивира за всеки проект, избран да получи подкрепа под формата на гаранция от бюджета на ЕС. Наборът от показатели ще се публикува след подписването на всеки от проектите по линия на ЕФСИ. Освен това в новия регламент е обяснено по-подробно кое точно прави даден проект допустим за получаване на подкрепа от ЕФСИ - така нареченият  "допълващ ефект".

Най-малко 40 % от инфраструктурните и иновационните проекти по линия на ЕФСИ ще бъдат насочени към действия в областта на климата в съответствие с Парижкото споразумение. ЕФСИ 2.0 активно ще подкрепя и нови сектори - устойчиво селско стопанство, горско стопанство, рибарство и аквакултури.

Поради успеха на ЕФСИ с проекти на малки предприятия и предвид факта, че се очаква от ноември тази година 528 000 малки фирми да започнат да се възползват от подкрепата, делът на гаранцията за МСП при новия ЕФСИ ще бъде увеличен от 26 % на 40 %.

ЕФСИ също така насърчава групата на ЕИБ да съдейства на националните насърчителни банки при изграждането на инвестиционни платформи, които дават възможност няколко по-малки проекта да се групират по теми или по региони с цел привличането на инвеститори.

Ще бъде засилена и техническата подкрепа на местно ниво. При ЕФСИ 2.0 Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси, ще работи чрез индивидуална помощ по места и в тясно сътрудничество с националните насърчителни банки.

До момента са мобилизирани 250 млрд. евро

ЕФСИ беше създаден през 2015 г. с идеята да компенсира недостига на 700 млрд. евро за инвестиции в европейски проекти.

Първоначално ЕС и ЕИБ осигуриха 21 млрд. евро, които трябваше да привлекат още до 315 млрд. евро от банките за период от три години.

До момента са мобилизирани 250 млрд. евро, с които са били подкрепени 40 000 малки и средни предприятия в целия ЕС, каза докладчикът от комисията по бюджетите в ЕП Жозе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия).

През лятото ЕП изрази загриженост, че 91% от средствата от ЕФСИ са отишли в старите страни членки на ЕС (ЕС-15) и са неравномерно разпределени по сектори – 46 на сто от средствата са в енергетиката, а едва 4% са насочени към социална инфраструктура, здравеопазване и образование.

България привлякла 1.4 млрд. евро

България е привлякла около 1.4 млрд. евро от мобилизираните 250 млрд. евро от ЕФСИ, като тези средства отиват за малките и средните предприятия през банките под формата на гаранции и нисколихвени кредити, чиито лихви вече са паднали до 2.2 на сто.

"Дори вече скептиците са наясно, че планът Юнкер работи и дава резултати с реално отражение в европейската икономика. Например, за година и половина българските проекти са спечелили 360 милиона евро съфинансиране от ЕФСИ. С допълнителните частни инвестиции общата им стойност ще стигне 1.5 милиарда евро, което е 3% от БВП за 2017 г.", каза евродепутатът Ева Паунова (ЕНП/ГЕРБ).

По думите ѝ България е втора по привлечени по плана "Юнкер" инвестиции спрямо БВП, както и една от първите с регионално консултантско звено за изготвяне на проекти. Това показва, че администрацията и бизнесът ни са в крак с новите тенденции в Европа за използване на все повече финансови инструменти, коментира Паунова.

"Резолюцията на Европейския парламент въвежда особено важни нови изисквания за далеч по-балансирано географско разпределение на инвестициите, включване на независим експерт в работата на Управителния съвет с цел да осигурява обективна оценка на проектите, засилена роля на националните и регионални банки за развитие. Тези изисквания бяха приети по инициатива на Групата на социалистите и представляват качествени промени в отговор на сериозните недостатъци на фонда през първия период на дейността му", коментира евродепутатът Георги Пирински (С&Д/БСП).

Споделяне

Още от Европа