Въпреки надхвърления бюджетен дефицит

Нови над 21.5 млн. лв. отпусна служебният кабинет

Основната част от парите са за наводненията, останалите за пътя към Банско, издръжка на ДКЕВР и честване на БОК

Нови над 21.5 млн. лв. отпусна служебният кабинет

Въпреки надхвърления бюджетен дефицит за цялата година още през първите девет месеца, служебното правителство отново беше щедро и разпредели нови над 21.58 млн. лв. допълнителни разходи на заседанието си в сряда.

Основната част от средствата – близо 20 млн. лв. отиват за покриване на щетите от наводненията това лято.  Мокрият сняг в края на октомври, който предизвика бедствено положение в областите Бургас и Велико Търново, ще струва над 1.2 млн. лв.

Останалите средства се отпускат за възстановяване на пътя към Банско (950 хил. лв.), за одити и заплати на ДКЕВР  (438 441 лв.), за Националната библиотека "Св.Кирили и Методий" (116 хил. лв.), за честване на 90-годишнината на Българския олимпийски комитет (64 116 лв.) и други по-дребни харчове.

Всички разходи на служебния кабинет са с неотложен характер, не сме нарушили Закона за държавния бюджет, заяви  служебният премиер Георги Близнашки по време на блиц контрол в парламента. Той отбеляза, че са заварили бюджет, който е бил изхарчен на над 80 от средствата за централната администрация, а фондът за бедствия и аварии бил празен.

"Актуализацията на бюджета беше крайно необходима. Може само да се съжалява, че миналото Народно събрание не подкрепи актуализацията на бюджета. Предлагаме актуализация, която е неизбежна. Ваша е ролята като народни представители да решите какви да бъдат размерите", каза Георги Близнашки. Той призова депутатите актуализацията на бюджета да бъде първа точка от дневния ред на парламента, "за да могат да се намерят решения на всички останали проблеми".

20 млн. лв. за преодоляване на щетите от природни бедствия

Правителството отпусна близо 20 млн. лв. допълнителни разходи за овладяване и преодоляване на последиците от бедствията. От тях малко над 19 млн. лв. са за общините. Останалите около един милион лева се разпределят между седем министерства - на вътрешните работи, на здравеопазването, на икономиката и енергетиката, на отбраната, на образованието и науката, на регионалното развитие и на транспорта.

За общините Бургас, Габрово, Севлиево, Велико Търново и Баните (Смолянско), които бяха засегнати от обилния мокър сняг и интензивните валежи от дъжд на 25 октомври, авансово ще се предоставят средства в размер на 70% от заявените разходи. Останалата част ще бъде изплатена след представяне на изискващите се отчетни документи, е посочено в съобщението на правителството.

Заради наводненията през лятото, които доведоха до човешки жертви, резервът за непредвидени и неотложни разходи при бедствия беше увеличен с 50 млн. лв. до 120 млн. лв. за тази година.  От тази сума до момента Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане е разпределила над 97.65 млн. лв.

За ремонта на пътя за Банско – 950 000 лв.

Служебният кабинет отпусна 950 000 лв. за възстановяване на срутеното пътно платно по пътя за Банско край село Градево. Предоставените средства са значително повече спрямо първоначалните оценки, според които за възстановяването на пътя са необходими около 600 000 лв. 

Ремонтът на пътя е наложителен, защото има риск от цялостното му откъсване преди началото на зимния сезон. Второкласният път е единствената транспорта връзка, свързваща Разлог, Банско, Добринище, Белица и Гоце Делчев, както и населените места в тях, с областния център Благоевград.

За одити и издръжка в ДКЕВР още 438 441 лв. допълнително

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)получи допълнително 438 441 лв. Средствата, които се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет, ще отидат за плащане на одити на енергийните дружества, както и за текуща издръжка и персонал.

От януари до април  бяха направени одити на електроразпределителните дружества "Енерго-Про Мрежи“ АД, "ЧЕЗ Разпределение България“ АД и "ЕВН Енергоразпределение България“ ЕАД, разходите за които не са били предвидени в одобрения бюджет на ДКЕВР за настоящата година, е посочено в правителственото съобщение.

Наред с това е необходимо да се обезпечи изплащането на разноски по влезли в сила решения на Върховния административен съд, както и заплащането на членския внос към международни организации, в които ДКЕВР участва. С допълнителните разходи ще се осигурят и материални средства, необходими за нормалната работа и цялостната дейност на държавния регулатор до края на годината.

Националната библиотека получава 116 хил. лв.

Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" получи 116 хил. лв. за разплащане на най-неотложните текущи разходи, реши правителството. От съобщението не става ясно какви точно са те.

Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет и ще гарантират нормалната дейност на културния институт до края на годината, е посочено в съобщението.

С друго постановление са одобрени вътрешни промени на утвърдените разходи по политики и програми по бюджета на Министерството на културата. С общо около 100 хил. лв. се намаляват разходите по Политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство и програма "Администрация", като с тази сума се увеличават разходите по Политиката в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование.

За 90-годишнината на БОК – 40 000 лв.

Правителството одобри допълнително 64 116 лв. по бюджета на Министерството на спорта. От тях 40 000 лв. се отпускат за провеждането на спортните състезания, включени в програмата по случай честването на 90-годишнината от основаването на Българския олимпийски комитет. Средствата ще отидат за състезания по лека атлетика, баскетбол 3x3, тенис на маса, футбол, борба.

Останалите 24 116 лв. са за подпомагане на участието на българската олимпийската делегация в 12-я Зимен европейски младежки олимпийски фестивал във Форалберг и Лихтенщайн. На него България ще бъде представена от делегация от 40 души, включваща 26 спортисти по ски алпийски дисциплини, сноуборд, ски бягане, ски скок, биатлон и фигурно пързаляне.

Ръкописите на Радой Ралин отиват във фонд "Архиви"

Ръкописите и документите на Радой Ралин ще се съхраняват в националния архивен фонд, като за целта са отпуснати допълнително 45 хил. лв. , реши още правителството.

Според семейството на писателя, документите досега не са публикувани. Те обхващат периода от 1912 г. до 2004 г. и илюстрират не само неговата многообразна литературна и обществена дейност, но и представляват панорама от културни и обществени събития, от десетки знакови личности, с които е поддържал творчески, колегиални и приятелски връзки.

Сред документите преобладават оригинална лична и семейна кореспонденция, лични документи, почти цялото му творчество, кореспонденция с обществени организации, съюзи и издателства, печатни отзиви и литературна критика за него, около 2000 оригинални черно-бели и цветни снимки, около 120 оригинални изобразителни материали – шаржове, изпълнени с молив, туш, химикал, както и кавалетни офорти. Около 30 са акварелните рисунки, подарени с автограф на Радой Ралин. Значителни като количество (над 4000) са и пощенските поздравителни картички, които сами по себе си представляват уникална колекция от полиграфическа гледна точка.

Общини получават допълнително 40 830 лв. за пътни разходи на болни

Правителството одобри допълнителен трансфер от 40 830 лв. за общините за 2014 г. Част от тях – 31 277 се разпределят за пътни разходи на правоимащите болни, похарчени през третото тримесечие на годината .

Останалите 9553 лв. са за командироване на експертите от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) от една община в друга за освидетелстване на лица в периода юли – септември.

Стипендии за даровити деца за 10 530 лв.

Правителството отпусна и още 10 530 лв. за изплащане на стипендии на деца с изявени дарби. Парите се превеждат по бюджета на Министерството на земеделието и храните и са за ученици от професионалните гимназии в областта на аграрния сектор.

Кабинетът отпусна и 10 000 лв., с които ще бъдат подпомогнати финансово законните наследници на Валентина Стойчева, която загина при наводненията в Бургаско в края на октомври. Еднократната финансова помощ ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане.

Споделяне

Още от България