Нови над 80 млн. лв. за интеграция на ромите

Нови над 80 млн. лв. за интеграция на ромите

Нови 107 млн. лв. от оперативна програма "Човешки ресурси" 2014-2020 г. са одобрени за подкрепа на пазара на труда, приобщаването на ромите и за обучения. Това е станало по време на Комитета за наблюдение, съобщи Министерството на труда и социалната политика.

Най-мнго средства - 80 млн. лв. са предвидени за подпомагане на ромската интеграция. Целта е да се повиши "качеството на живот, социалното включване и трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход", е посочено в съобщението. От него не става ясно за какво точно и за какъв период от време ще бъдат изразходвани средствата.

Срещу 2 милиона лева в момента се разработва и внедрява система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Обучаване на възрастни срещу 10 млн. лв.

В сферата на пазара на труда е одобрена операция с бюджет 10 млн. лв. за "обучение на възрастни, преминали курсове на ограмотяване". Тя е насочена към интеграцията на уязвими групи като дългосрочно безработните и лицата в трудоспособна възраст, които са с основно и по-ниско образование или са без образование.

Приоритетно в дейности за обучение и подпомагане за наемане на работа ще бъдат включвани безработни младежи до 24 г. включително. Очакванията са по операцията да бъдат включени над 6000 безработни.

За предоставяне на услуги в дома 5 млн. лв.

Одобрена е и схема с бюджет 5 млн. лв. за въвеждането на ваучерна система за предоставяне на услуги в дома.

Операцията ще даде възможност за създаване и прилагане на иновативна практика за предоставяне на услуги в дома на потребителя, като едновременно с това ще бъдат създадени и нови работни места. Обещава се да бъдат наемани безработни неравностойно положение, които са регистрирани в бюрата по труда.

Очакванията са по схемата да бъде осигурено работно място на 600 лица.

За здравеопазване – 12.5 млн. лв.

Одобрени са и две операции в сферата на здравеопазването на обща стойност 12.5 млн. лв. "Те са в подкрепа устойчиво провеждане на политика за запазване и развитие на човешките ресурси в системата на здравеопазването", е посочено в съобщението.

В него се казва още, че планираните мерки целят да се отговори на необходимостта на "белия" сектор от висококачествена работна сила, която да притежава специфични умения, които да отговарят на високите изисквания за добре подготвени и обучени кадри.

Споделяне

Още от България

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?