Нови наредби може да оставят много служители на МВР без униформи

Прави се "вратичка" пожарникарите да работят в рисковано малки екипи, предупреждава полицейският синдикат

Нови наредби може да оставят много служители на МВР без униформи

Две нови наредби, чиито проекти са публикувани на сайта на МВР на 27 юли, могат да оставят много служители на силовото ведомство без униформи до края на следващата година.

Това предупредиха от Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР), която се намира в открит конфликт с ръководството и продължава да протестира срещу готвената пенсионна реформа в сектор "Сигурност".

Синдикалистите посочват като особено притеснителен текста от един от проектите, според който, "при невъзможност да бъде изпълнена заявката за лично вещево доволствие на служителите за календарната година, същото се осигурява на по-късен етап при наличие на финансов ресурс".

"На прост език това ще рече, че се предлага МВР да бъде единственият работодател в България, който може да предоставя униформено и работно облекло на служителите си "при наличие на финансов ресурс". А за това колко може да бъде отдалечен във времето въпросният "по-късен етап", известна представа може да се получи от Преходните и заключителни разпоредби на проекта: "§ 7. Предоставянето на лично вещево доволствие за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. се осъществява до 31 декември 2016 г.", посочват от СФСМВР.

Според организацията това практически означава, че "служители, които не са получавали униформено облекло от 2011 г. насам, няма да го получат и до края на настоящата година".

"И ако това може да предизвика възмущение или да стане повод за разпространението на нови вицове за полицаи, то някои текстове от проекта на Наредба за реда за осъществяването на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР би трябвало да предизвикат сериозно безпокойство", добавят от полицейския синдикат.

От организацията цитират чл. 21, ал. 2 от въпросния проект, където е регламентирано, че пожарникарите и спасителите работят в екипи от минимум трима души. В същото време обаче в заключителните разпоредби към предлаганата наредба се казва, че тя "влиза в сила от деня на обнародването ѝ в Държавен вестник, с изключение на чл. 21, ал. 2, който влиза в сила от 01.08.2017 г."

"Да преведем. Това, уважаеми съграждани, означава, че ако преди 1 август 2017 г. подадете сигнал за пожар или друго произшествие, съществува вероятност на този сигнал да се отзове екип в състав двама или дори само един служител. Което може да доведе до пряк риск за здравето и живота не само на тези служители, а и на засегнати от произшествието граждани", заявяват от СФСМВР.

В края на съобщението си синдикалистите обобщават, че подобно отношение от страна на ръководството на силовото ведомство не е подигравка само с подчинените му, а е "гавра с държавата и символите на държавността".

"Следващият път, когато видите служители в МВР с избелели и скъсани униформи се замислете дали е нормално това да се случва в 21-и век на територията на претендираща за правова и демократична държава, която е членка на ЕС. И да, униформите и начинът, по който изглеждат служителите в МВР, са важни. Но много по-важно е друго – недопустимо е да се предлагат проекти на нормативни документи, които в продължение на 2 години създават риск за живота на всички пожарникари и за живота и имуществото на гражданите на Република България", подчертават от полицейския синдикат.

Оттам добавят още, че е недопустимо да се закрива професията "спасител" и в същото време да се готви наредба, регламентираща "екипите, извършващи пожарогасителна и спасителна дейност от 2 души. Или от един".

"Това не е грижа. Не е реформа. Не е политика. Това е гавра с живота и достойнството на всички граждани на България. Бележки и предложения по тези безобразни проекти на нормативни актове можете да направите в срок до 9 август 2015 г. на е-mail адрес: [email protected] И ние ви призоваваме да го направите. Ако ви пука за вашия живот и живота на вашите близки и искате МВР да работи по-добре и по-качествено, то реагирайте и ни помогнете да спрем поредната подигравка с достойнството на служителите и държавността", призовават от синдикалната федерация в МВР.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?