Нови облекчения за онлайн търговията в Европа

Нови облекчения за онлайн търговията в Европа

Мерки за по-лесно и по-сигурно онлайн пазаруване без географски ограничения и без ценови дискриминации в Европа представи в сряда Европейската комисия като част от изпълнението на стратегиите си за цифров единен пазар.

"Твърде често хората нямат достъп до най-добрите оферти, когато пазаруват онлайн, или пък решават да не купуват през граница, тъй като цените на доставките са прекалено високи или се тревожат как ще отстояват правата си, ако нещо се обърка", коментира Андрус Ансип, заместник-председател на Еврокомисията, отговарящ за цифровия единен пазар. По думите му целта е да се премахнат пречките пред онлайн покупките и продажбите на стоки и услуги.

"С инициативата относно географското блокиране се предлага необходимият баланс между интереса на потребителите да могат да пазаруват онлайн без граници и осигуряването на достатъчно правна сигурност за предприятията", допълни Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество. Според него мерките ще дадат нужния тласък за увеличаване на трансграничната електронна търговия в ЕС.

"Дискриминацията на потребителите от ЕС, основаваща се на целта за разделяне на пазарите според националните граници, няма място на единния пазар. Ако имаме по-ясни правила, по-добро прилагане и по-достъпни трансгранични колетни услуги за потребителите и предприятията, особено за малките фирми, за тях ще бъде по-лесно да се възползват максимално от единния пазар на ЕС и трансграничната електронна търговия“, посочи Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средните предприятия.

"Много хора в Европа не се решават да пазаруват онлайн, защото не знаят правата си или мислят, че ще е трудно да ги приложат", каза Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността.

Идеята е да има гаранции, че потребителите, които искат да купуват продукти и услуги в друга страна от ЕС, независимо дали онлайн, или лично, не са дискриминирани по отношение на достъпа до цени, разпродажби или условия на плащане, освен ако това не е обективно обосновано от основателни съображения, като например ДДС или някои правни разпоредби от обществен интерес.

За да се избегне непропорционална тежест за предприятията, регламентът не налага задължение за доставки в целия ЕС и освобождава малките предприятия, които са под националния праг на ДДС, от някои от разпоредбите, посочват от ЕК.

Потребителите и малките предприятия се оплакват, че проблемите, свързани с колетните пратки, по-специално високите разходи за доставка през граница, не им позволяват да продават и купуват по-често в целия ЕС. Цените на пощенските оператори за доставка на малка пратка в друга държава членка често са до 5 пъти по-високи от националните цени, без ясна връзка с действителните разходи.

Регламентът ще засили конкуренцията чрез въвеждане на по-голяма прозрачност на цените.

Комисията не предлага горна граница за цените на доставките. Регулирането на цените е само крайна мярка, когато конкуренцията не води до задоволителни резултати. Комисията ще направи преглед на напредъка през 2019 г. и ще оцени дали са необходими допълнителни мерки.

Националните органи за защита на потребителите ще имат право да проверяват дали уебсайтовете блокират потребители на географски принцип или предлагат условия на обслужване след продажбата, неотговарящи на правилата на ЕС (например права за отказ от покупка). Тези регулатори ще могат да изискват от премахване на измамни оферти от сайтове .

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?