mediapool.bg Ти си това, което четеш

Нови ограничения за замърсителите на въздуха

18:58 | 28 октомври 2015 | 0 коментара

Въвеждане на национални тавани за разрешеното количество изхвърляни във въздуха шест основни замърсители, сред които серен двуокис, прахови частици и азотни окиси, беше одобрено от Европарламента по предложение на Европейската комисия.

Аргументите за новите ограничения са, че замърсеният въздух предизвиква преждевременната смърт на около 400 хил. души в ЕС годишно. Преките икономически щети от изхвърляните вредни газове са 15 млрд. евро от пропуснати работни дни, 4 млрд. разходи за здравеопазване, 3 млрд. в загуби от реколти и 1 млрд. евро щети на сгради. Ограничаването на емисии ще спести около 40 млрд. евро за разходи по замърсяването до 2030 г.

"Замърсяването на въздуха има огромна човешка и икономическа цена. То вреди също така и на околната среда чрез еутрификацията и утаяването на киселини. За него няма граници на страни членки", каза докладчикът Джули Гърлинг (ЕКР, Обединено кралство).

"Това законодателство ще помогне на всички нива на управление в страните членки, включително на регионалните и местните власти, които се включиха така енергично в процеса. Призивът за действие идва отдолу", добави тя.

Евродепутатите наложиха ограничения на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, метан, и прахови частици (по-малки от 2,5 микрометра), които да бъдат постигнати между 2020 и 2030 г., както беше предложено и от Еврокомисията.

Те искат също така бъдещата директива за националните тавани за емисии да допринесе за намаляването на живачните емисии, но преди определянето на национални ангажименти за намаляване на емисиите трябва да се извърши оценка на въздействието.

Комисията и страните членки трябва възможно най-скоро да се споразумеят за предложението за нов регламент за тестове при мисиите в реални условия на движение, което в момента се обмисля, за да гарантират, че всички европейски политики за замърсяване на въздуха отговарят на нуждите, смятат евродепутатите.

Те гласуваха против предложението на ЕК за повече гъвкавост, която да позволи на страните членки да компенсират намаленията на емисиите на азотни оксиди, серни диоксиди и прахови частици от международното корабоплаване.

Вместо това, комисията трябва да обмисли мерки за намаляване на емисиите от международното корабоплаване, особено в териториалното море и изключителните икономически зони на страните членки. Според евродепутатите след тази оценка ЕК следва да излезе със законодателно предложение, ако се окаже, че това е необходимо.

След приемането на така формулираната позиция на ЕП евродепутатите ще започнат преговори със Съвета на министрите за постигане на споразумение на първо четене.

Още от Greenpool

Посещението на президента Радев в Русия е: