Нови правила за пренос на газ освобождават пазара за още играчи

От догодина търговците ще плащат и за достъп до мрежата, за претоварването й и за дисбаланси

Нови правила за пренос на газ освобождават пазара за още играчи

Промяна в правилата за пренос на природен газ по мрежата на държавния газов оператор "Булгартрансгаз" ще освободи от 2013 г. пазара за нови играчи в търговията със суровината и страната ни ще отговори на изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз.

Сегашният модел "пощенска марка", при който общественият доставчик "Булгаргаз" и частните "Овергаз" и "Мелроуз" снабдяват своите клиенти срещу една такса за пренос на 1000 куб. м, се заменя от четирикомпонентна тарифа, изчислявана в мегаватчас според калоричността на доставяните чрез системата горива. Размерът ѝ ще зависи и от мястото, откъдето е влязло горивото и от крайната точка на доставката. Потребителите не би трябвало да усетят разликата и не се очаква поскъпване на цената на газа за бита и промишлеността.

Това стана ясно при представянето на проект на новите правила за пренос на "Булгартрансгаз", който до края на годината ще бъде внесен в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за одобрение. Очаква се те да влязат в сила от началото на 2013 г., каза пред журналисти в петък директорът на газовия оператор Кирил Темелков.

Сега за пренос на природния газ се плаща такса от 19.73 лв. за 1000 куб. м без ДДС. Този модел е най-опростеният и лесно проследим, но не отговаря на европейските изисквания и не разпределя справедливо разходите за ползване на мрежата, посочи шефът на "Булгартрансгаз".

Усложнен модел, просто администриране

В бъдеще тарифата ще се раздроби и за достъп до мрежата, за използване на по-малко от заявените за транспортиране количества – т.нар. дисбаланс, и за надвишени от поръчаните обеми. Цените ще се определят от ДКЕВР и тъй като разходите за тях са сравнително постоянни, промяната им ще се прави вероятно на три години. Дори и да има повишаване на таксата спрямо сегашния ѝ размер, то ефектът върху крайната цена на газа ще е минимално, тъй като влиянието ѝ е 2.5-3 на сто от плащаната от потребителите цени.

За достъпа до мрежата ще се плаща цена според входната точка, от която търговецът иска да вкара газа, и според изходната, която е крайната цел на доставката.

В момента три са входните точки на газовата ни преносна мрежа – газоизмервателните станции "Провадия" и "Плевен" и "Негру вода" на румънската граница, която е и изходна точка. След въвеждането в експлоатация на газовите връзки с Румъния, Гърция, а в бъдеще и с Турция и Сърбия, както и на газопроводите "Нобуко" и "Южен поток", входно-изходните точки ще се увеличат, обясни Темелков. Изходните точки на преносната мрежа са 74, а в тях пунктовете за доставка на суровината за предприятия и топлофикации са над 200.

Газохранилището в Чирен също е входно-изходна точка, но е обект на комбинирани договори за складиране и ползване на количества.

Въвеждането на входно-изходния модел за пренос ще позволява на търговците да си съставят най-евтин маршрут за доставка, а и ще отвори пазара за нови играчи, посочи Темелков. Вече дори имало потенциален интерес от нови търговци, но без конкретно да са заявени количества за следващата година. Според Темелков новият модел е по-сложен като замисъл, но веднъж разработен е лесен за администриране.

По думите му цените за вход и изход от мрежата ще са изготвени така, че да не са ощетени потребителите на газ, намиращи се далеч от входните точки.

Доставчиците на газ ще могат да заявяват твърди количества (капацитет), когато са сигурни в тяхното ползване, тъй като те ще са най-скъпите, но пък осигуряват предимство при обслужването. Ако обаче не успеят да ползват част от твърдия капацитет, неусвоените от тях количества ще се пускат от газовия оператор като прекъсваем капацитет за появили се краткосрочни заявки, а първоначалният титуляр на твърдия капацитет запазва правата си. Виртуален капацитет пък ще позволява на търговците да заявят внос на газ от "Негру вода" в момент, в който се изнася макар физически това да не е възможно, да получат обеми от резерви в системата на "Булгартрансгаз" или на румънския оператор. Принципът ще важи и при въвеждането в експлоатация с междусистемните връзки със съседните държави и затова са подготвени споразумения с газовите оператори на съседките ни.

Пръв заявил – пръв получил

Заявки за пренос на газ ще могат да се правят за срок до една година и съответно месечни и тримесечни и за срок от една до три години. Принципът за разпределение на общия капацитет на тръбите на "Булгартрансгаз" от 8 млрд. куб. м ще е "пръв заявил- пръв получил". Според Темелков няма опасност от поръчка на по-големи от възможните обеми на мрежата, тъй като в момента годишното потребление на природен газ в страната ни е около 3 млрд. куб. м. В случай обаче, че заявките надхвърлят 8 млрд. куб. м, ще се обслужват по реда на подаването им, а ако по едно и също време се заявят обеми предимство ще се дава на по-дългосрочната. При едновременни заявки с абсолютно еднакви параметри и липса на достатъчно капацитет на мрежата ще има пропорционално орязване на обемите, предвиждат новите правила.

Премахва се изчисляването на газовите тарифи за 1000 куб. м, тъй като европейската практика е да са в мегаватчаса. "Булгартрансгаз" ще преизчислява вкараните в мрежата му количества природен газ, който е различен по качество и калоричност, в енергийната единица. Всеки търговец ще получава сертификат за калоричността на вкараното гориво и на изхода цената ще се смята в мегаватчас. Това се прави, защото са различни параметрите на руския газ, на добивания у нас и евентуално внасяния в бъдеще от терминали за втечнен газ или пък компресиран газ и за да няма оплаквания от рода на "аз вкарах по-качествен газ, а получих по-лош", обясни Темелков. На ползвателите на преносната мрежа ща се поставят и изисквания за минимални показатели, които трябва да покриват техните обеми синьо гориво.

Друг момент от новите правила за пренос е, че на всеки от сегашните над 200 пункта от мрежата на "Булгартрансгаз", които се ползват от различни получатели, трябва да има по един "гарантиращ клиент", който да удосторевява, че ще се консумират доставените до пункта количества. Ако предприятие или топлофикационно дружество не си е направило добре сметката и е поръчало повече количества газ, а потреби по-малко, ще плаща цена за дисбаланс. Обратно, ако вземе повече от заявените обеми, ще плаща цена за надвишен капацитет. Целта е да се правят по-точни заявки, за да се използва по-ефективно капацитетът на мрежата.

При недостиг на газ в определен пункт заради поръчани по-малко, а нужда от повече количества, "гарантиращият клиент" ще може да купува експресно гориво от балансьора на мрежата. Балансьорът ще бъде избран от ДКЕВР и се очаква това да е "Булгартрансгаз". Дружеството ще продава вече тази балансиращи количества по свободни цени, по такива ще ги търгува и "гарантиращият клиент" на останалите в пункта.

В бъдеще

Плановете на "Булгартрансгаз" са до 2-3 години да разработи и електронна платформа за търговия на газ от виртуална точка. От нея всеки ще може да доставя наличните на територията на страната количества суровина. Ще се развиват и заявките и договорите и се предвижда до една-две години да могат да се правят и еднодневни контракти. Сегашното еднодневно балансиране на поръчките пък до 2-3 години да стане почасово, каза още Темелков.

"Булгартрансгаз" ще приема до 11 декември становищата по изготвения проект за правила за пренос, след което съветът на директорите на дружеството ще одобри вариант преди внасянето му за окончателно приемане от ДКЕВР.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес