Нови структури в Министерството на културата и свиване на щата с 20%

В министерството на културата вече има две нови структури – Инспекторат за опазване на културното наследство и Дирекция "Координация на проекти и програми", съобщиха във ведомството в четвъртък. Двете структури са разписани в новия устройствен правилник на министерството. Инспекторатът ще има свои регионални структури в страната.

Общата численост на двете нови звена е 29 щатни бройки.

От досегашните 11 дирекции в министерството остават 7, като щатните бройки в тях се намаляват с 20% и от 140 стават 110.

Тъй като промените в администрацията трябва да се извършат в рамките на досегашния щат от 155 бройки и без да се увеличават утвърдените средства за работна заплата, новите две дирекции на Министерството на културата се създават с освободените щатни бройки, обясниха от ведомството.

Това е наложило да се извърши и съкращаване на 17 служители от администрацията на министерството и намаляване на незаетите бройки. За ограничаване на негативния социален ефект от предприетата мярка първо се освобождават служителите, придобили право на пенсия. Освобождават се и лица, които не покриват изискванията на съответните нови длъжности, обясниха още от ведомството.

С извършените промени Министерството на културата изпълнява решението на правителството за подобряване на ефективността в работата на администрацията и оптимизиране на числеността ѝ с не по-малко от 15%, се казва в съобщението от министерството.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?