Нови учебници по математика ще има най-рано след две години

Нови учебници по математика ще има най-рано след две години

Питагоровата теорема ще се изучава в шести, а не в девети клас, предвиждат проектите на новите програми по математика, които се очаква да влязат в сила след приемането на новия закон за училищното образование.

Зам.-министърът на образованието Милена Дамянова съобщи, че по новите учебни програми ще бъдат написани и новите учебници, като най-реалистичният срок е първите от тях да са готови за учебната 2014/2015 година - за първи, пети и осми клас.

Дамянова обясни, че сега нашите ученици се затрудняват със задачите с Питагоровата теорема, когато участват в международното изследване PISA. В шести клас Питагоровата теорема ще се използва като илюстрация на действия със степени, без доказателства и единствено като умение за работа с формули, обясниха експерти от образователното министерство.

Иначе новите програми се предвижда да са по-олекотени, като за преподаването на нови знания и умения ще се отделя максимум 60% от учебното време. В пети клас 58% от учебното време е предвидено за нови знания, а в шести и седми клас значително по-малко – 51% и 52%.

При оценяването най-голяма тежест ще имат оценките от контролни и класни работи – 45%, следвани от домашни работи, работа по проекти – 30% и текущи изпитвания – 25%.

Предвижда се на децата да се дават реални практически задачи като пресмятане на калкулатор на семейния бюджет, изчисления за безработицата в проценти, колко тона боклук се изхвърлят и колко се рециклират.

Новите учебни програми предвиждат преструктуриране на учебното съдържание за първи и втори клас чрез включването на темата "Числата 10, 20, 30, ... 100. Събиране и изваждане с тях" в първи вместо във втори клас, за да има повече часове за упражнения с таблицата за умножение и деление във втори клас.

В пети клас темата “Обикновени дроби“ ще се изучава преди темата “Десетични дроби“, тъй като се възприема по-лесно, защото по-често се използва половинка хляб, четвърт сирене, вместо десета от килограма

Понятието вероятност се въвежда в шести клас на много ниско ниво, като шанс да се падне “ези” или “тура” при хвърляне на монета, или вероятност да се попадне на числото “6” при хвърляне на зар.

Заложено е учениците да работят целенасочено с таблици, с диаграми и схеми.

От пети до седми клас новите учебни програми по математика предвиждат отпадане на изучаването на параметричните уравнения и неравенства в цялостния курс на обучение по предмета в задължителната подготовка. Между пети и седми клас също отпада и темата за свойствата на трапеца.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?