Новите ДЦК поскъпнаха с 0.63 процентни пункта

“Рисковата премия" по държавните облигации скочи на 0.63 процентни пункта два месеца след падането на кабинета на ГЕРБ.

На 25 март Министерството на финансите преотвори за трети път 5-годишна левова облигация с падеж 23 януари 2018 г. като постигнатата доходност е 2.29%. Емитирани са 50 млн. лв. ДЦК, като коефициентът на покритие достигна 2.16, е посочено в съобщението на финансовото министерство.

За сравнение, малко преди да падне правителството на ГЕРБ от власт на 21 януари по същата емисия беше постигната доходност от 1.66%, което е най-ниският показател, отбелязван досега в средносрочния сегмент на дълговата крива. Предложените тогава 40 млн. лв. ценни книжа бяха презаписани над 3 пъти.

Въпреки поскъпването на книжата постигната доходност на аукциона днес е по-ниска от тази по облигациите със сходен матуритет на редица държави като Турция (6.69%), Унгария (5.57%), Словения (5.26%), Хърватия (4.25%), Румъния (3.74%), Испания (3.57%), Италия  (3.29%), Ирландия (3.04%) и други, посочват от Министерството на финансите.

Отново банките са били най-големият купувач на новопредложените държавни ценни книжа. Те са придобили 88.7% от общото одобрено количество. Пенсионни фондове са записали 4.30%, застрахователните дружества - 1%, а други институционални инвеститори – 6 на сто. След последния аукцион общият обем на емисията в обръщение достигна 135 млн. лева.

 

Резултатът на аукциона е показателен за стабилното търсене от страна на пазарните участници към суверенните книжа, предлагани на местния пазар, посочват от Министерството на финансите.

Веднага след смяната на кабинета “кризисната надбавка”, която инвеститорите на капиталовия пазар сложиха на държавата при отпускането на нови заеми, се движеше между 0.2 и 0.3 процентни пункта. На 18 март например 7-годишни ДЦК за 20 млн. евро бяха пласирани при средна годишна доходност до падежа от 2.82%. Два месеца по-рано за книжа със същата срочност доходността беше 2.54%. Подадените поръчки за емисията пък са надхвърлили трикратно предложеното количество, докато през януари презаписването бе четири пъти.

Споделяне

Още от Бизнес

Къде му е мястото на Бойко Борисов?