Новите фирми на "Еврохолд" осигуряват растежа на холдинга

Новите фирми на "Еврохолд" осигуряват растежа на холдинга

Новопридобитите от "Еврохолд" застрахователни дружества в региона допринасят значително за ръста на приходите и печалбата  на холдинга за деветмесечието на 2019 г. спрямо същия период на миналата година.

Групата, която иска да придобие и активите на чешката енергийна група ЧУЗ у нас, но антимонополната комисия я отряза, отчете в понеделник една трета ръст на общите приходи до 1.16 млрд. лв. Оперативната ѝ печалба е нараснала с 3 процента до 25.4 млн. лв., а на нетната - 7 пъти до 1.4 млн. лв. Така към края на септември 2019 г. компанията управлява активи за 1.44 млрд. лв., което е с 3% повече спрямо декември 2018 г.    

Постигнатите резултати през първите девет месеца на годината се дължат предимно на силния ръст на застрахователния бизнес на "Еврохолд" в Югоизточна Европа и Русия, Украйна и Грузия.

Приходите от застрахователна дейност на холдинга се увеличават с 44% за година до над 962 млн. лв., а оперативната печалба в този сегмент расте с 9% до 18.2 млн. лв.

Приходите от застрахователни премии на застрахователния подхолдинг на групата - "Евроинс Иншурънс Груп" АД (ЕИГ), се повишават с 37%  на годишна основа до 617 млн. лв., а реализираната от ЕИГ печалба преди данъци нараства с близо 7% до 14.2 млн. лв.

Отчита се силен ръст на премийния преход на почти всички ключови дъщерни дружества на ЕИГ, в това число и голяма част от новопридобитите от застрахователната група дружества в Източна Европа и страните от ОНД. Украинската ЕТI, специализирана в туристически застраховки, регистрира 47% ръст на премийния приход до 16.5 млн. лв. и печалба преди данъци от 3.9 млн. лв. "Евроинс Русия" отчита 9% увеличение на приходите от застрахователни премии до 40.4 млн. лв. и печалба преди данъци в размер на 1.6 млн. лв. "Eвроинс Северна Македония" бележи 26% ръст на брутния си премиен приход до 20 млн. лв. и 21% ръст на печалбата си преди данъци до 1.3 млн. лв. "Евроинс Румъния" също отчита силно нарастване на приходите си от застрахователни премии - с 29% на годишна база до малко над 386 млн. лв.

"Евроинс България" увеличава премийния си приход с 45% за година до близо 175 млн. лв. и повишава повече от четири пъти печалбата си преди данъци до 6.2 млн. лв.          

Лизинговият бизнес на "Еврохолд", опериращ под бранда "Евролийз Груп", е другото основно бизнес направление на холдинга, което подобрява значително оперативната си рентабилност. Оперативната печалба в този сегмент расте с 29% за година до 5.3 млн. лв. при 7% ръст на приходите до малко над 20 млн. лв. 

"Постигнатите оперативни резултати са атестация за добро, последователно и стабилно управление. Продължаваме да работим по избраната от нас стратегия за развитие, която включва както придобивания на досегашните ни пазари, така и на нови при подходящи възможности. Успешните сделки, които реализирахме в застрахователния ни бизнес през последните години, допринасят значително за растежа на бизнеса ни. Доволни сме, че експанзията, която предприехме през 2015 г. в новите за нас пазари от страните от ОНД, вече дава резултати. Трите страни, в които развиваме дейност в този регион (Русия, Украйна и Грузия), допринасят за над 15% от приходите и над 30% от печалбата на застрахователния ни подхолдинг ЕИГ. Резултатите дават ясен сигнал, че Еврохолд е в състояние да придобива, интегрира и управлява добре нови бизнеси на нови пазари", коментира Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд, цитиран в прессъобщението  на компанията.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?