Новият ГПК премахва “вратичките” за протакане на съдебни дела

Призовките по гражданските дела да могат да се връчват от частен съдебен изпълнител или да се изпращат по имейл, а глобите за неявяване на дело без уважителни причини да скочат, предвиждат текстове в новия  Граждански процесуален кодекс (ГПК). Проектът, гледан на второ четене във вторник,         цели да прекрати настоящата практика на протакане на делата.

От 50 до 300 лева ще бъде глобата за свидетел, който откаже да даде показания или не се яви в съда без уважителни причини.

Връчването на съобщения и призовки да се извършва от служител на съда, по пощата или чрез частна куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка, предвиждат текстовете.

Когато съобщението не е връчено по друг начин, по изключение съдът може да разпореди връчването да стане от служител на съдилището по телефона, телекса, факса или с телеграма. За пръв път се създава възможност съобщенията да могат да се връчват и на посочен от страната електронен адрес, като за валидни ще се считат тези, постъпили в посочената информационна система.

Нов момент е, когато ответникът не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят ще може да залепва уведомление на вратата или на пощенска кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея.

Ако при завеждането на делото ответникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес, по искане на ищеца връчването да може да се извършва чрез публикация в Държавен вестник най-малко един месец преди заседанието.

За пръв път се дава възможност, ако някоя от страните по делото пожелае, всички призовки и съобщения по делото да се връчват от частен съдебен изпълнител, вместо от служителите на съда. Тогава гражданинът или фирмата, които са поискали изпълнителят да се ангажира с тази задача, поемат разноските му. Тази система действа от години в повечето държави от ЕС и е предпочитана от бизнеса, тъй като гарантира по-бързо и ефективно връчване на съдебни книжа.

Според новоприетите текстове, на касационно обжалване няма да подлежат решенията по дела с обжалваем интерес до 1000 лева.

За нарушения, които затрудняват хода на производството или са извършени повторно, предложението е глобата от 100 до 1200 лева.

Новият ГПК предвижда при наличие на важна причина разпитът на свидетел да може да стане и преди определения за заседанието ден, както и извън помещението на съда.

 

Окончателното приемане на закона се очаква да стане в четвъртък.
Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?