Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Новият полицейски синдикат трябва да е инструмент за борба с корупцията

44 коментара
Новият полицейски синдикат трябва да е инструмент за борба с корупцията

Г-н Дечев, вие сте в он-лайн контакт и съветвате служителите от МВР, които заявяват, че имат намерение да учредят нов синдикат. С какво би могъл да се отличава той от досегашните синдикални структури в МВР ?

Основната цел на новия полицейски синдикат трябва да бъде настъплението срещу корупцията, некомпетентността и бездушието, за които служителите от системата на МВР са критикувани не без основание. Полицаите трябва да започнат борба отвътре с тези неща, защото обществената подкрепа за тях е много ниска.

Това е качествено нов тип профсъюз, организиран по съвсем различен начин. Той е създаден напълно спонтанно, от долу – нагоре и е Интернет базиран. В неговата същност е комуникацията, той много повече прилича на мрежа, отколкото на някаква пирамида, в която по вертикала хвърчат съобщения и директиви. Това, което се случва днес сред служителите в МВР, нямаше да бъде възможно, ако не бяха така наречените "нови медии" – форуми и блогове, които позволиха хора от цялата страна да се организират за относително кратко време, като консолидират мнението си по различни въпроси.

Намираме се пред създаването на мрежов – Интернет базиран синдикат, в който всички имат възможност да бъдат добре информирани по всички актуални въпроси. Такъв синдикат е много интересна алтернатива на класическата масова организация с вертикална структура и централно ръководство, което с времето става незаменимо и несменяемо поради асиметрията в информираността на ръководителите и редовите членове.

Подобен динамичен синдикат с преобладаващо хоризонтална, мрежова структура, в който има постоянна отчетност за извършваната работа и съпричастност на голяма част от членовете, които се организират он-лайн, действително би имал шанс да бъде някакъв фактор в борбата с корупцията, демотивираността и некомпетентността в системата на МВР. Би било много жалко, ако този нов синдикат не се учреди.

Новата организация може да бъде ценна и с това, че инициаторите искат той да бъде на всички служители в МВР, докато сегашният модел – да има отделни "гилдийни" синдикати не подпомага позитивните промени в системата. Не казвам, че синдикатите на пожарникарите или на гранична полиция нямат право на съществуване. Те просто не могат да бъдат толкова ефективни.

Защо създаването на новия синдикат беше приветствано в аванс от председателя на Съюза на криминалистите в Германия Клаус Янсен ?

Съвсем сериозно смятам, че г-н Янсен е приветствал новосъздаващата се организация, именно като фактор на борбата с корупцията, а чак след това като фактор за защита на социалните права на полицаите.

Разбира се, Клаус Янсен е абсолютно наясно, че докато един профсъюз се създаде, организира и успее да получи уважението на работодателя си, може да минат година или две. Но ентусиазмът сред чуждестранните полицейски синдикати във връзка с появата на новия синдикат в България е предизвикан именно от очакването той да може да започне вътрешна борба с корупцията и с липсата на професионализъм.

Външната критика срещу корупцията в момента е най-мощният фактор в борбата с корупцията в системата на МВР.

Но външен фактор трудно може да разбие корупцията в една добре сложна, затворена система като МВР, макар че общото влияние на критиките от ЕС е именно в такава посока и то има своето значение.

Според мен, сред служителите на МВР се натрупва воля за борба с корупцията. Много български полицаи общуват с колегите си от други европейски държави и изпитват истински срам, защото ги питат вярно ли е, че при нас прокурорите пият с разбойниците, а началници на районни управления ръководят квартирните крадци ... Дори и да приемем, че има много слухове и преувеличения, на хората им омръзва да се червят заради общия корупционен фон.

С какво трябва да се захване новият синдикат след учредяването си ?

Новият синдикат вече работи в своеобразен "полуформален" вид. Създадената по предложение на министър Миков контактната група представлява на практика група говорители на инициативния комитет за създаване на нов синдикат. Инициативният комитет се самоорганизира он-лайн и начинанието набира скорост. (Впрочем, събранието в Габрово, след което беше излъчена контактната група, също беше подготвено в няколкото полицейски интенет – форума).

Едновременно с регистрацията на новия синдикат, трябва да започне много силна кампания за набиране на членове – и по интернет и по класическия начин с работа на място. И лозунгът и смисълът на тази кампания трябва да бъдат: "Присъединяването на всеки нов член на синдиката увеличава шанса да се успее в преговорите с ръководството на МВР".

Кампанията по набиране на членове трябва да съвпадне с тази по разясняване на исканията на полицаите и преследваните с това цели. По най-прости изчисления на т. нар. "синдикална плътност" или синдикално покритие – процентът на синдикализираните работници и служители в България е между 13 и 18 на сто. Като се има пред вид, че служителите в МВР са организирани и дисциплинирани хора, нормално е да се постави като количествена цел в новия синдикат да влязат поне 20 % от служителите в МВР. Това означава не по-малко от 10 000 действуващи синдикални членове. Тези хора трябва да бъдат постоянно информирани какво става, както и да осигуряват така наречената "обратна връзка".

Има ли шансове новият синдикат да може да оказва влияние върху политическото и професионално ръководство на МВР ?

Несъмнено, един синдикат на служителите в МВР е в по-неблагоприятно положение от профсъюзите на работещите в реалната икономика. Полицейският синдикат не разполага с най-силното и крайно оръжие, което имат синдикатите на индустриалните работници – заплахата със стачка. Не случайно казвам – "заплахата със стачка", а не "провеждането на стачка". Заплахата винаги е по-ефикасна от самото изпълнение.

Ръководството на МВР има гаранции, че полицаите няма да стачкуват. Първо, защото има законова забрана и второ, полицаите са хора дисциплинирани, защото добре знаят, че ако обявят стачка, всички джебчии, квартирни крадци и други разбойници ще извият хоро на пл. "Света Неделя" и ще викат "да живее стачния комитет". Една полицейска стачка е не само незаконна – тя е противоестествена.

Затова основното оръжие на синдикализираните полицаи трябва да бъде настойчивостта. Настойчивост във всичко, съчетана с фантазия и изобретателност. Когато се бориш за една справедлива кауза – за почтеност и професионализъм в МВР, за нормални условия на работа или поне на първо време – за осигуряване на някакъв "екзистенц минимум", ти трябва да си изключително настойчив, да не кажа досаден.

Честно казано, за да се промени нещо в МВР в положителна насока, трябва да има определено ниво на разбиране сред ръководството. В едни специфични отношения "работодател - служител", каквито са тези в МВР, не е възможно работодателят да бъде накаран насила да води диалог, да преговаря, да работи с организациите на служителите си. Необходима е и добра воля, необходима е и определена култура на диалога. Ще мине още много време, докато резултатите станат по-задоволителни, защото до сега диалогът образно казано е преминавал по формулата "когато говориш с мен ще мълчиш". Сигурно преувеличавам, но не много.

Новият синдикат ще трябва да убеди едновременно и обществеността и ръководството на МВР, че не става дума за някакъв хленч за скъсани обувки и битови неуредици, а за съвместно усилие на най-организираните и просветени служители в МВР за сериозна промяна към по-добро.

Смятате ли, че обществеността съчувства на усилията на полицаите, създаващи новия синдикат ?

Преобладаващата част от обществеността – не. Причините са най-различни, като се започне от съществуващите стереотипи, формирани на база на съществуващи недопустими практики (всички знаем поне по десетина вица за "катаджиите"), мине се през обикновеното българско разбиране за необходимостта на Вуте да му е зле и се свърши с агресията и омразата на определени социални групи, които смятат полицаите за свои смъртни врагове. В някои интернет форуми можете да прочетете приносни размишления за "борбата с Ушев", която авторите на съответните писания водят. (Ако някой не знае кой е "Ушев", той просто никога не е присъствал на футболен мач ...). Тези враждебни обществени групи не са кой знае колко многобройни, но за сметка на това са изключително активни, самоорганизирани и присъстват убедително в "новите медии" – най-вече в интернет форумите.

Излиза, че задачата пред новия синдикат е изключително трудна ?

Да, наистина е много трудна. Всъщност, успехът в преговорите с ръководството на МВР за "форумните полицаи" е обвързан изцяло с получаването на обществена подкрепа. Евентуален обществен натиск в подкрепа на промяна в отношението към работата в МВР, би бил изключително ценен за хората, които разбират реформата в МВР като промяна в мотивацията на служителите и в рязко повишаване на ефективността на работата, а не просто в поредното механично съкращаване на щатни бройки, част от които изобщо не са заети ...

За да изглежда сериозно в очите на обществеността, новият синдикат трябва да има собствена програма за реформа в МВР или поне достатъчно голям набор от мотивирани предложения за промени към по-добро.

Казвате, че синдикализираните полицаи трябва да проявят изобретателност. В какво точно трябва да се изразява тя ?

Изобретателноста е затова изобретателност, защото в нея има интелигентна импровизация, присъства и елементът на щастливото хрумване. Не може някой да чака друг да го учи на изобретателност. Но служителите в МВР има от кого да се поучат, макар и в най-общ план. Така например, дълги години България, заедно с Беларус и Северна Корея, беше една от трите "горди" страни в света, в която на енергетиците се забраняваше правото на стачка.

Правото на стачка е свещено конституционно право, гарантирано и от международни конвенции. За да бъде забранено в отделен отрасъл в отделна държава, трябва да има изключително сериозни аргументи. Ако за полицаите такива аргументи съществуват, при енергетиците такива никога не е имало. Затова след продължителна борба, енергетиците извоюваха правото си на стачка, но как мислите са се оправяли с работодателите си, докато си възвърнат това право ? Намирали са законни подходи, на които тук не е мястото да обсъждаме ...

Полицаите също трябваше да намерят някаква форма на протест и те организираха събиранията в градинката "Седмочисленици". Така те успяха да подсетят ръководството на МВР, че най-малкото не може на връх Коледа пресцентърът на министерството с гордост да съобщи на цялата общественост, че зимните униформи ще бъдат раздадени на полицаите до няколко седмици ...

Толкова ли негодни са съществуващите синдикати в МВР ?

В последните години съществуващият полицейски профсъюз – Националният полицейски синдикат (НПС), бавно но сигурно се изпразни от смисъл. Разбира се, причините не са само в несполуките на синдикалното ръководство. В закона за МВР има тънки нюанси, бих казал дори - противоконституционни текстове, които ограничават правото на сдружаване. За да не бъда обвинен в спекулации, ще цитирам член от Закона за МВР в неговата цялост:

"Чл. 257. (1) Служителите от МВР могат да се организират за подпомагане и защита на своите професионални и социално-икономически права.

(2) Държавните служители не могат да членуват в други синдикални организации, както и да приемат в своите организации представители на лица, неработещи в МВР. Организациите на държавните служители нямат право да се присъединяват или да се включват в синдикални организации извън МВР.

(3)(Изм., ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Организациите на служителите от МВР защитават техните интереси, без да се намесват в управлението на основните структури на МВР".

Тези текстове пречат на един полицейски синдикат да стане член на национална синдикална конфедерация. Това е в драматично противоречие със самата идея за колективно преговаряне, за синдикална солидарност и с идеята за представителност в национален контекст.

За да бъде една браншова синдикална (както и работодателска) организация представителна в България, трябва да членува в представителна национална конфедерация. Законът за МВР обаче не дава такава възможност и вади полицейския синдикат от цялата логика на тристранното сътрудничество.

При известна недобронамереност, с алинея трета, която цитирах, също може да се спекулира. Искрено се надявам, че ръководството на МВР няма да се опитва да представя реформаторските усилия на служителите в МВР като "намеса в управлението на основните структури на МВР".

Заслужава да се помисли, дали да не бъде сезиран Националният Омбудсман и да се поиска становището му, дали той би поискал от Конституционния съд, обявяването на алинея втора на член 257 за противоконстуционна.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

44 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате. 1. Анонимен
  #44

  kakto e kazal naroda kato ne te biva za ni6to stani policai prost narod si zaslugava da si pla6ta i da byde typ4an policai vsi4ko e korupcij malko ca normalnite a v vraca bidin i montana 4ista mafij s izvinenie kym njkoi edenici osobeno kat trjbva da se iz4isti osnovno ..brysnatite glavi kakto im vikat po tjx se poznavat mrasnicite zatova se i brysnat da vsjvat strax kakto mi kaza prijtel v sistemata ...no lo6oto e 4e ne za prestypnika a za nirmalnij 4ovek da si zatvarj ustata ex narode sam si

 2. Анонимен
  #43

  sindikatite navremeto bqxa sazdadeni v italij ot mafijta koito se interesuva ot istorij znae 4e v tyx samo korupcij i razni gadosti e tova li e bylgarskata policij mai da koi sega stava policai ...koito ima vryzki i buta podkopi e tova e obstestvena taina ...typ narod sam si dava gaza da go e.....t i si pla6ta ...gordost e da si bylgarin ..znajt go vsi4ki koito sa patuvali zad granica nie ne sme evropeici nie sme prost narod i tam ne ni e mjstoto

 3. Алекс
  #43

  Колко пъти ще ни предлагаш един и същ пост?

 4. Карина
  #42

  не съм тук да ти отговарям на ченгесарски въпросчета, намери си друг обект, ама като гледам няма желаещи.Когато се научиш да разговаряш коректно с хората, може и някой да почне да ти отговаря, до тогава продължавай с безсмислените си плоски упражнения.

 5. мошенници
  #41

  опит за "изчистване" на "имиджа" на българския милиционер. първо, милиционерите трябва да станат и да искат да станат полицаи. самите те. второ, за да им повярват трябва сами да разобличат поне някои от най-известните и всред тях корумпирани и престъпни милиционери. на всякакво ниво. например, защо да не осъдят публично убийствата на граждани от полицаи, зачестили напоследък? трето, да престанат да се смятат за някаква отделна "висша" прослойка, която безнаказано може да бие, рекетира, мачка

 6. Миризливко
  #40

  Само и само, да не отговори на един нормален въпрос-21:29(неудобен за нея)!"Автор: Карина миризливко ненагледен, не съм тук да ти отговарям на ченгесарски въпросчета, намери си друг обект, ама като гледам няма желаещи.Когато се научиш да разговаряш коректно с хората, може и някой да почне да ти отговаря, до тогава продължавай с безсмислените си плоски упражнения." А, да ме наричаш миризливко и ченге е КОРЕКТНО , нали? ОСВЕН ТОВА ВЪПРОСЪТ Е КЪМ ТЕБ,засяга лично теб и не виждам, защо друг да отговаря

 7. Зоркият
  #39

  Ето как се изразяват полицаите за смрадривите постинги, изцвърчани и изквичани от смрадливите миши дупки във форума на mediapool.bg съдържателите на форума са страшно търпеливи хора, ей Богу. Другаде отдавна щяха да изметат подобни тролове и вонещици.http://www.police.ba4ka.com/viewtopic.php?f=2&t=396&sid=eaeeceb7af3334abd4c66c140a5715b0http://www.police.ba4ka.com/viewtopic.php?f=2&t=396&sid=eaeeceb7af3334abd4c66c140a5715b0http://policebg.free.bg/cgi-php/phpbb2/viewtopic.php?t=888Ето и как въпросният

 8. Ингрид
  #38

  от платени драскачи, плюещи срещу "олигарси". Запитайте се защо един е оплют, а за други и дума няма... Всичко е борба на интереси.

 9. Райков
  #36

  "Други пишат и превеждат,гладки стихове нареждат,пишат смешни календари,трупат лъжи със товари,се за тебе, о парице,о всесилная царице!"

 10. 07
  #35

  на 14-и викахте "Боли ме ку.о" Сега ние ще викаме същото за вашите искания за пари.. Пари ще има ако: Ви намалят тройно, психо и Купър тест, комп. грамотност и ако можете да кажете на чужденците: Sorry Sir, our rules ...... и т.н.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.