Новият правилник на НС забранява всяка форма на парламентарното "номадство"

Сн. БГНЕС

Депутат, който е напуснал или е бил изключен от парламентарна група, ще бъде "нечленуващ в парламентарна група народен представител" и няма да може да се присъедини към друга парламентарна група. Това реши единодушно в сряда Временната парламентарна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Приетите от комисията текстове продължават и в това НС практиката на твърди ограничения срещу т.н. парламентарно "номадство".

Всеки народен представител ще може да членува само в една парламентарна група. При напускане на парламентарна група или изключване от състава ѝ народният представител ще губи мястото си в постоянните комисии като представител на съответната парламентарна група, в делегациите на Народното събрание и други изборни длъжности в парламента.

Минималният брой депутати за образуване на една парламентарна група ще е 10. При по-малко депутати групата ще преустановява съществуването си. Депутатите от преустановила съществуването си група ще стават "нечленуващи в парламентарна група народни представители" и няма да могат да бъдат приети за членове на друга парламентарна група, както и да образуват нова група.

Проектът на правилник предвижда нечленуващите в парламентарни групи депутати да не могат да образуват нови парламентарни групи. Съществуващи парламентарни групи няма да могат да се сливат или разделят, прие временната комисия.

В проекта е записано, че парламентарните секретари ще са осем - по един от всяка парламентарна група.

Разширяват се правомощията на квесторите в Народното събрание, които вече ще следят за реда не само в пленарната зала, но и в кулоарите.

В Консултативният съвет по законодателството ще могат да участват и неправителствени организации, записани в регистъра на Министерството на правосъдието.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?