Новият проектозакон за отбраната обезличава армията и обслужва интереси

Новият проектозакон за отбраната обезличава армията и обслужва интереси

Проектът за нов Закон за отбраната погазва Конституцията, обезличава Българската армия и създава прецедент на необжалваемост пред съда на административните актове на министъра на отбраната. Това е мнението на Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната, в която членуват повече от 15 000 души.

Според конфедерацията, не трябва да се бърза с приемането на закона, изготвен от военния министър Николай Цонев.

"Не знаем каква е причината новият закон да бъде приеман така форсмажорно и на тъмно, но очевидно е, че обслужва нечии интереси", заяви полк. Иван Иванов, председател на конфедерацията на пресконференция в четвъртък.

Според организацията не е имало широко обсъждане на закона и военното министерство е замазало очите на обществото с организирането само на една кръгла маса.

По думите на Аню Ангелов, председател на фондация ''Център за изследване на националната сигурност”, проектозаконът, който тази седмица влиза в пленарна зала, има много неясни моменти и сбъркани принципни положения. В него се запазва постановката за създаване във военно време на нов орган за управление на страната – върховно главно командване, какъвто по Конституция не съществува. Според Ангелов новият закон ще изземе конституционни правомощия на Министерски съвет по ръководството на въоръжените сили, които ще преминат в ръцете на президента.

В проекта се предвижда и отпадане на договорното начало при постъпване на военна служба и въвеждане на служебните правоотношения, което според конфедерацията е световен прецедент.

Законопроектът регламентира интегрирания модел на МО, при който трябва да се избегне дублирането на функции и структури между военното и политическото ръководство на армията. Макар че от три години е член на НАТО, България досега не можа да въведе модела най-вече заради съпротивата на генералитета, който пък се ползва с протекциите на президента.

"Ние подкрепяме въвеждането на интегриран модел, но виждаме много недостатъци в начина, по който разписван в новия закон", посочи Аню Ангелов.

Според него не е правилно Генералният щаб (бел. ред. в новия закона - Щаб по отбраната), да се вкарва в централната администрация на Министерството на отбраната и така дори зам.-министрите по закон могат да дават заповеди на висшия генералитет. Според конфедерацията Генералният щаб трябва да е отделно звено в Министерството на отбраната.

Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната се обяви още за спешното приемане на Стратегия за националната сигурност, Закон за резерва и други нормативни актове. Според тях трябва да бъде създаден и Военен пенсионен фонд, който да поеме от НОИ изплащането на пенсиите за военнослужещи.

Споделяне

Още от България