Новият съдебен закон: Без недосегаеми началници и масони в Темида

Демократизация на съда и разхлабване на контрола в прокуратурата, предвижда правосъдното министерство

Новият съдебен закон: Без недосегаеми началници и масони в Темида

Пълна демократизация в управлението на съдилищата, разхлабване на началническата примката около редовите прокурори, много по-голяма отчетност на "тримата големи" в съдебната система и без членове на тайни организации в редиците на Темида. Това са част от големите реформи, които предвижда проектът за нов Закон за съдебната власт, изработен от Министерството на правосъдието.

В него намират място всички идеи от аплодираната от Брюксел стратегия за съдебна реформа, която Народното събрание гласува с огромно мнозинство в края на миналата година.

Ако той бъде приет, главният прокурор и двамата шефове на върховните съдилища ще могат да бъдат отстранявани за служебни гафове. В момента те са напълно недосегаеми заради закона и конюнктурата в съдебната власт. Това предложение напълно се вписва в радикалната визия на проекта, който прави огромна крачка напред към демократизация на управлението на съдилищата, намалявайки властта на съдебните началници.

Законът прави и несъвместимо някой едновременно да е магистрат и да членува в тайна организация, създаваща зависимост, каквото например е масонството. Стига този магистрат да бъде изловен. Проблеми, възникващи около подобни зависимости, изплуваха неведнъж покрай най-различни скандали в съдебната власт, но досега са били обект единствено на одумване и критики по медиите.

В документа са заложени и много подробни условия, на които трябва да отговарят магистратите, кандидатстващи за шефски позиции в система. Така председателите на двете върховни съдилища трябва да бъдат юристи, които несъмнено са работили за утвърждаване на независимостта на съда. Същото условие ще е в сила и за по-малките началници. Главният прокурор трябва да е човек, който е почтен, има способност за налагане на висок етичен стандарт и не на последно място трябва да има уравновесен характер…

Демокрация в съда

Най-големите промени очаквано се правят в системата на съдилищата. Съдиите получават своя колегия във Висшия съдебен съвет (ВСС), за да решават сами за кадруването, дисциплинарните наказания и атестирането на колегите си. Досега квотата на прокуратурата имаше решаващ глас по тези въпроси и засягаше пряко правото на самоуправление на съда.

Правосъдното министерство залага големи надежди и на общите събрания на съдиите, защото те трябва да получат огромна власт, ако законът бъде приет. Съдиите съвсем демократично ще могат да решават въпроси, които сега бяха в изключителната компетентност на техните началници, например за нормата на натовареност, правилата за случайното разпределение на делата или кой да бъде заместник-председател. Върховните магистрати ще могат да определят дори съдебните състави и разпределението на отделенията. Това ще засегне много силно Върховния административен съд (ВАС), където председателят сега може да си прави каквото си иска по тези въпроси.

Магистратите ще могат да издигат свои предложения за шефове, а преди избора им задължително ще ги изслушват. Това се съчетава с въвеждането на задължителен пряк избор на членовете на Висшия съдебен съвет от съдийската и прокурорската квота, което трябва да разхлаби влиянието на лобитата в системата. Досега право на глас имаха делегати, всеки от който отговаряше за гласа на петима съдии. През годините се натрупаха достатъчно свидетелства, че изборът на делегати може сравнително лесно да бъде манипулиран.

Общото събрание на всички съдии ще се провежда поне веднъж годишно. Там те ще излъчват представителите си в трите ключови комисии на ВСС – етичната, дисциплинарната и атестационната. Членовете на ВСС няма да имат право да участват в тези комисии, а там ще влизат само редови магистрати, които имат ранг на върховни съдии. Членовете на ВСС само ще се произнасят по предложенията им. Отделно по инициатива на 1/5 от съдиите в страната ще трябва да се свиква извънредно Общо събрание на съдиите, което да поставя важни за развитието на системата въпроси.

Членовете на ВСС ще бъдат поставени в условия на много по-голяма отчетност, защото във всеки един момент ще могат да бъдат привиквани за обяснение от колегите си. Мандатът на хората във ВСС се намалява от пет на четири години. Съветът остава постоянно действащ, но неговите членове ще трябва да продължат да работят в системата, за да не се откъсват от нейните проблеми и да не губят своята квалификация.

Разхлабване на примката в прокуратурата

В прокуратурата промените също са значителни. Началниците вече няма да могат да нареждат на редовите прокурори как да си решават делата. Ако има несъгласие, горестоящите прокурори ще трябва да вземат папките и да си ги решават сами. Така те ще трябва да поемат пълна отговорност за решенията си, а не да я прехвърлят на друг.

Огромна промяна е и премахването на Върховната административна прокуратурата, чиято работа неведнъж е била поставяне по съмнение. Тя ще бъде сведена до отдел във Върховната касационна прокуратура.

Премахват се и предварителните проверки на прокуратурата. Това предложение със сигурност ще доведе до голяма съпротива в системата на държавното обвинение, защото т.нар. “проверки“ даваха огромна власт на обвинението да държи в постоянен шах своите "клиенти", без да се съобразява със сроковете в процесуалния закон. Новият закон указва, че прокуратурата или трябва да образува дело, или да излезе с акт, че няма достатъчно данни за извършено престъпление. Така действията на прокуратурата ще бъдат поставени под постоянен контрол

Наред с това се създава възможност за отстраняване на главния прокурор заради неизпълнение на своите задължения. Предложението може да се внася от най-малко трима членове на прокурорската квота или правосъдния министър. Решението ще се взима от големия Пленум на ВСС с квалифицирано мнозинство от 17 гласа. Същото се отнася за председателите на двете върховни съдилища.

Новият Закон за съдебната власт отразява и предложенията на главния прокурор за децентрализация на държавното обвинение. Едновременно с това Сотир Цацаров ще бъде подложен на нови форми на отчетност пред своите колеги. Той ще трябва да представя пред прокурорската колегия във ВСС годишния доклад за работата на прокуратурата и да отговаря на поставените въпроси от прокурорите, гражданите и гражданските организации.

Прокурорската колегия ще приема и докладите на всеки един от шефовете в прокуратурата за работата през годината.

Масоните и проверките над 5000 лева

Магистратите ще бъдат подлагани и на много по-тежки проверки за личното им благосъстояние, както и това на техните близки. Всяка година със специален софтуер съдебният инспекторат ще прави извлечения от наличните регистри в държавата. При установено разминаване на стойност над 5000 лева ще бъде образувана по-подробна проверка, а магистратът ще бъде призоваван да свали сам банковата и данъчната тайна. При отказ това ще се иска от съда. Ако се установи проблем на финала на проверката, магистратът подлежи на дисциплинарно наказание.

Съдиите, прокурорите и следователите ще бъдат подлагани и на проверки за наличието на икономически или политически зависимости, които пораждат съмнения в тяхната безпристрастност. Тук в закона е предвидено, че ако се установи членство в тайна организация, примерно масонска ложа, автоматично настъпва несъвместимост и въпросният магистрат ще трябва да напусне съдебната система.

Магистратите ще трябва да декларират имоти, коли, ценни книжа, кредити, благородни метали, бижута, скъпоценни камъни, произведения на изкуството и нумизматични колекции, ако общата им стойност надхвърля 10 000 лева.

Проектът за закон предвижда изрична забрана за избор на съдебни заседатели, които работят в съдилищата в съответния район, в прокуратурата, следствените органи, ДАНС или МВР. В момента наличието на такива хора в съдебните състави по наказателните дела предизвика основателни съмнения към тяхната безпристрасност.

Предстои да се види каква ще е съдбата на проектозакона в парламента, където вече са внесени предложенията за конституционни промени, свързани със съдебната власт. Обсъждането на тези промени тепърва започва в сфоримраната временна комисия. За момента поправките не могат да съберат необходимото конституционно мнозинство от депутатски гласове. Съпротивата идва не само от страна на опозиционните партии БСП и ДПС, но и на АБВ, която е част от управляващата коалиция.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!

Какво очаквате да свърши служебното правителство?