Новият собственик на "Енергоремонт" планира експанзия

КЗК одобри сделката с холандската "Дийтсман"

Новият собственик на "Енергоремонт" планира експанзия

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила придобиването на един от големите играчи на българския пазар на инженерингови и строителни услуги в областта на енергетиката – "Енергоремонт Холдинг", от холандската компания "Дийтсман", която работи на световния пазар за експлоатация и поддръжка на петролната и газова промишленост. От решението на КЗК става ясно, че новият собственик на "Енергоремонт" планира да разшири дейността на холдинга и в други отрасли на българската икономика, а също така за промени бизнес модела и да атакува и външните пазари.

За преговорите с "Дийтсман" бе съобщено в началото на юни пред Българската фондова борса, където "Енергоремонт" е листван. Зелената светлина от КЗК позволява приключване на сделката, чиято цена не е ясна. Борсовата търговия с акции на дружеството оценява пазарната му капитализация на над 60 млн. лв.

Холандците ще получат контрола върху предприятието, в което в момента най-големият акционер с 33.03 на сто е "Миления 77“ ООД, притежание на бившия директор на АЕЦ "Козлодуй" Йордан Костадинов, бившия енергиен министър в правителството на НДСВ Милко Ковачев, както и Петър Манчев, който е син на ядрения бос Богомил Манчев. Следващият по големина досегашен собственик с 32.9% бе "Българска енергетика" на Николай Златев и Николай Райчев, а "Нови енергийни и индустриални технологии" с основен акционер шефа на "Енергоремонт" Теодор Осиковски държи 21.59 на сто. "Геоприбор“ ЕАД досега имаше 10.8% дял, а останалите 2.49% акции са на дребни собственици.

КЗК преценява, че сделката с "Енергоремонт" няма да наруши конкуренцията на пазара на енергоремонтни услуги, тъй като "Дийтсман" е нов играч у нас, и разрешава незабавно изпълнение на решението за концентрацията.

"Дийтсман Н.В" работи в страни от Африка, Южна Америка, Азия, както и в някои страни от Европа, сред които Франция, Италия, Португалия, Белгия, Холандия, Кипър и др. Разполага с над 4 хиляди души персонал и предоставя услуги по експлоатация и поддръжка на съоръжения в нефтената и газовата индустрия, в областта на комуналните услуги и в други промишлени сектори, в това число и в минното дело. Специализирана е в планирането и управлението на производствени мощности и електроцентрали с комбиниран инсталиран капацитет, задвижвани от газови и парни турбинни мощности.

"Енергоремонт" е един от големите играчи в областта на изпълнинето на енергийни проекти. Изпълнява редица поръчки по поддръжката на АЕЦ "Козлодуй", в началото на годината подписа договор за 88 млн. лв. с "Лукойл Нефтохим" за модерницазия на обекти в рафинерията. Също така изпълнява и обществени поръчки за рехабилитация на тягови подстанции на Националната компания "Железопътна инфраструктура".

Холдингът притежава редица подразделения в Козлодуй, Раднево – където е държавната ТЕЦ "Марица 2", Русе, Бобов дол и Варна, където също има съсредоточени енергийни мощности. Освен това е едноличен собственик на "Тотема“ ЕООД, което се занимава с разработване и трансфер на технологии и конструкции, машини в областта на котелната техника. В активите на "Енергоремонт" е също така "Техенерго“ ЕАД, което извършва научноизследователска, проектоконструкторска, инженерингова и производствена дейност в областта на икономическото използване на енергията и горивата. "Енергоремонт-МК“ ЕООД пък се занимава с производство ни ремонт на котелно и турбинно оборудване, контрол и ресурс на метала и високоволтови изпитания на електрически съоръжения в електро и топло производствени предприятия. Фирмата му "Инком 2003” се занимава с търговия, а "Обединение "нергоремонт-ИТА КОМ“, в което холдингът притежава дял, асемблира абонатни станции. "Енергоремонт" има солидно участие също така в "Енергоелектрикс 2010“ ООД и в научно-изследователското "Енергоремонт Хиперсоник Плазма“, което работи в областта на подобряване поведението на метала. Негов е и "Учебен център по заваряване-РУСЕ", който обучава и сертифицира заварчици.

Всички тези дружества минават в активите на "Дийтсман". Новият собственик смята, че "Енергоремонт Холдинг" трябва да промени бизнес модела си и да намали разходите си, да се адаптира по-бързо към променящия се пазар и да повиши своята конкурентност.

От КЗК отчитат, че в момента "Енергоремонт" е силно зависим от обществените поръчки, които имат цикличен характер и не гарантират запазване на настоящите клиенти или на част от тях. В решението на антимонополния орган се посочва, че "в този смисъл предвижданата концентрация цели да разнообрази предлаганите услуги чрез въвеждане на иновативни продукти и технологични решения, навлизането в нови отрасли и разширяване на портфолиото от предлагани услуги, както и да повиши качество на обслужване като по този начин дружеството ще защити общата си финансовата стабилност и ще повиши конкурентната си устойчивост на съответния пазар в светлината на Европейския енергиен съюз".

Тъй като оборотът на придобиваната компания за 2016 г. е бил 38.211 млн. лв., КЗК определя такса в размер на 38 211 лв. заради предоставеното разрешение за концентрация, което обаче подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването му.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?