Новият собственик на парното във Варна обеща поносими сметки

Новият собственик на парното във Варна обеща поносими сметки

Да запазят поносима цената на парното във Варна и да представят на абонатите по-ясни фактури, обещаха от френската компания “Далкия Интернационал”, която във вторник придоби целия капитал на “Топлофикация-Варна”. Договорът за продажба бе подписан от изпълнителния директор на Агенцията за приватизация (АП)Тодор Николов и Жером Ладриер, директор регионално развитие за Централна и Източна Европа на “Далкия”. Новият притежател плати за дружеството 6,78 млн. евро.

Други насоки на бъдещата работа на собственика са подобряване на енергийната ефективност на дружеството, увеличаване на капацитета му и връщане на клиентите към услугите на парното. В момента Топлофикация обслужва само 10 процента от варненци, ще се стремим да увеличим пазарния си дял и до топлим възможно най-много хора на най-поносими цени, коментира след парафирането на договора Ладриер. Французите допълниха, че ще обявят на по-късен етап конкретните параметри на инвестиционната си програма.

Това е първият реализиран инвестиционен проект на “Далкия в България и се надявам днешната стъпка да е първата за поредица инвестиции, които компанията да реализира у нас, заяви Тодор Николов.

В приватизационния договор са предвидени и безпрецедентни у неустойки за купувача в случай на неизпълнение на някои от клаузите. Те са две групи, обясни шефът на АП.

При всеки случай на нерегламентирано спиране на топлоподаването, новият собственик ще плаща неустойка от 3 процента от стойността на приватизационния договор. 20 на сто от платената цена пък ще дължи “Далкия” ако се стигне да частично отнемане на лиценза, съобщи Николов. Такава възможност е предвидена в Закона за енергетиката и действията се предприемат от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в случай на неспазване на ангажиментите по лиценза – безпричинно спиране на парното, некачествени услуги, проблеми с фактурирането на сметките.

Неустойки ще плаща купувачът и при нарушаване на екологичните изисквания, разписани в издаденото от Изпълнителната агенция по околната среда комплексно разрешително.

Сред другите ангажименти на новия собственик, разписани в приватизационния договор, са да не прехвърля акциите на дружеството, правата и задълженията си по контракта за срок от три години, освен с предварителното разрешение на Агенцията за следприватизационен контрол. За същия период “Далкия” се задължава и да не намалява участието си в капитала под 51 на сто без държавното разрешение.

Новият собственик поема и изпълнението на задълженията на “Топлофикация-Варна” по заема ѝ от Международната банка за възстановяване и развитие, отпуснат с държавни гаранции през 1995 г.

Споделяне

Още от Бизнес