Според “ЕВН България“

Новият ценови модел задълбочава проблемите в енергетиката

Пречи се на отварянето на пазара и не се преодолява липсата на пари в отрасъла, смята доставчикът

Новият ценови модел задълбочава проблемите в енергетиката

Новият модел на образуване на цената на тока, който трябва да поевтини електроенергията с 5 на сто от средата на юли, не решава проблемите в енергетиката, създава предпоставки за нарастване на междуфирмената задръжнялост в отрасъла и пречи на отварянето на пазара. Това се посочва в изпратено от доставчика на ток в Югоизточна България ЕВН становище до парламентарната комисия по енергетика.

След като в петък на първо четене в пленарна зала бяха приети поправките в законите за енергетиката и за енергията от възобновяеми източници, от Министерството на икономиката и енергетиката обявиха, че събират до понеделник становище и предложения за корекции преди второ четене в парламентарната комисия по енергетика. Още тогава нейният председател Рамадан Аталай призна, че поправките са гласувани без оценка за тяхното въздействие, но се оправда с необходимостта от бърза реакция заради наближаващия срок, в който енергийният регулатор трябва да излезе с решение за цените.

Според ЕВН обаче е изключително тревожна тенденция това, че за втори път се преправя Законът за енергетиката без обществено обсъждане и без оценка за въздействието му върху отрасъла. През февруари предишният парламент, доминиран от ГЕРБ, прие корекции, които позволиха извънредното сваляне на цената на тока от 5 март с 6-7 на сто. Сега целта е ново поевтиняване с 5 процента.

Компанията също така е притеснена от това, че противно на принципите на свободния пазар, се връща моделът “НЕК – единствен купувач“ на енергията, която после дружеството трябва да продава на специално създадените за нуждите на излизащите от 1 юли на свободния пазар фирми, ползващи ток средно напрежение. Търговията ще е по “свободно договорени цени“, но не е ясно колко свободни ще са те, при положение, че на електроразпределителните дружества не се оставя възможност да купуват от другаде.

“Разбираме либерализацията на електроенергийния пазар в Европейския съюз като създаване на условия за свободен избор при търговията с електрическа енергия по цялата верига на доставките. Регулиране е необходимо само за мрежовата компонента. Предвиденият в европейските директиви принцип на разделяне на мрежовите дружества е първият инструмент за постигане на прозрачност на пазара и неговото отваряне. Само по себе си обаче това не е крайно решение и с него не се изчерпва либерализацията на пазара, както не се изчерпва и със създаването на борса, която също е само един от инструментите за либерализация“, пише в становището на австрийската компания.

Тя пита не се ли създават нови рискове с утвърждаването за енергиен център на НЕК, която е в тежко финансово състояние. Според дружеството не е правилно финансовите проблеми на “Националната електрическа компания“ да се решават със закон. Какво ще се случи с НЕК при наличието на признат и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), и от Министерството на икономиката и енергетиката дефицит от 1.5 млд. лева и как този недостиг се покрива с намаление на цените, чуди се още ЕВН.

Доставчикът се съмнява също така, че представеният модел на ценообразуване е в рамките на европейските директиви. То смята, че определянето на една цена за енергийния микс, която да включва и извадените от таксата за износ добавки за зелена и кафява енергия и невъзстановяемите разходи по дългосрочните договори за изкупуване на тока от ТЕЦ-овете “Марица Изток“ 1 и 3. за крачна назад.

Според ЕВН така сметките за потребителите ще станат по-неясни, което не е отговор на исканията на февруарските протести за честни и прозрачни фактури за потребената електроенергия. Освен това не е ясно дали ДКЕВР ще публикува разчетите си, при които е формирана общата цена на енергийния микс и какви са нейните компоненти.

“Не е ясно как ще се компенсират натрупаните разходи за задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, от кондензационни централи, както и от износа на електрическа енергия“, обръщат внимание от ЕВН.

Подготвяните промени в ценообразуването не решават натрупаните проблеми и дългове в българската енергетика, а възпрепятстват отварянето на пазара, смята още електроразпределителното дружество. Според него сегашните корекции трябва да действат за не повече от една година, в рамките на която да се разработят ясни правила и дългосрочна политика, а не с кръстосано субсидиране и намаление на цените на битовите потребители за сметка на другите пазарни участници.

Според ЕВН енергийният регулатор трябва да създаде схема за покриване на разходите в системата, в която може да се привлекат постъпленията от плащания от бизнеса акциз върху консумираната електроенергия, които за миналата година са били около стотина милиона лева.

Споделяне

Още по темата

Още от България