Новият закон "Кушлев" може да отмени запори за 400 млн. лева

Новият закон "Кушлев" може да отмени запори за 400 млн. лева
Новият закон за отнемане на незаконно придобитото имущество може да обезсили наложени до този момент запори за около 400 млн. лева. Целта на идеята, обмисляна от Министерството на правосъдието е, всички разпоредени до този момент обезпечителни мерки да бъдат наложени отново по новото законодателство, което предвижда значително по-бърза процедура, научи Mediapool.

Сегашният закон "Кушлев", наречен така по името на председателя на комисията за отнемане на имущество, придобито по престъпен начин, позволява да се иска от съда налагане на запор при внесен от прокуратурата обвинителен акт. Същинското производство за отнемане на имущество обаче започва след влизане в сила на присъдата за извършено престъпление.

Проектът за нов закон предвижда съдебното производство за отнемане на имуществото да се води по реда на т.нар. "гражданска конфискация". Комисията "Кушлев" ще получи право да завежда съдебни производства веднага след внасяне на обвинителен акт за престъпление, от което се предполага, че е генериран незаконно придобитият капитал. Така няма да се чака триинстанционно произнасяне на наказателния съд.

В момента заради изчакването на осъдителни присъди се наблюдава значителна диспропорция в дейността на комисията. Наложените запори са за 597 милиона лева, a се водят се съдебни дела за 190 млн. лева. Новият закон може да обезсили единствено запори на имущество, за което комисията "Кушлев" не е започнала да води дела за отнемане или за около 400 млн. лева.

Ако идеята се реализира, стои въпросът дали комисията може да реагира достатъчно бързо, за да не се стигне до продажба на имущество преди бъдещо налагане на нов запор.

Освен това новият закон ще даде право на комисията "Кушлев" да внася събраната при своите проверки информация в прокуратурата и да препоръчва повдигане на обвинения, за да може своевременно да заведе дела за отнемане на имущество.

Институцията ще получи право да започва производства и срещу трети лица. Това може да става само ако се докаже, че те са знаели или е нямало как да не знаят, че имущество, което притежават, е придобито с незаконно придобити средства.

Нови цели на закона

Междувременно стана ясно, че високопоставените служители в изпълнителната и законодателната и съдебната власт най-вероятно ще бъдат основна мишена на комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. В понеделник правосъдният министър Маргарита Попова и експертите от Венецианската комисия говориха по най-общите редакции на законопроекта.

Комисията "Кушлев" ще бъде сезирана за установени нарушения по Закона за конфликта на интереси и Закона за публичност на имуществото на лицата на високопоставени позиции. В първия случай комисията трябва да следи за издадени от съда решения за признато наличие на конфликт на интереси и да провери дали съответния чиновник се е облажил от това.

Във втория комисията "Кушлев" ще следи проверките, които Сметната палата прави на декларациите на политиците и магистратите и при установено несъответствие ще има право да започне проверка.

Това ще направи хората, заемащи високопоставени позиции, най-лесната мишена за институцията, която следи за законността на придобитото имущество, тъй като информацията за тях е в значителен обем и в голямата си част публична.

Зелена светлина за закона

В понеделник експертите от Венецианската комисия към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) заявиха, че последният проект на закон за отнемане на имущество от престъпна дейност може да бъде приет. Венецианската комисия проверява дали законодателството в страните членки на Съвета на Европа противоречи на собствените им конституционни уредби и Европейската конвенция за защита правата на човека.

Проверката на комисия продължи близо една година. Основните законодателни промени са отпадането на данъчните нарушения като повод за отнемане на имущество. В крайния вариант на проектозакона няма да фигурира и сумата от 60 000 лева, която преди това бе долната граница за несъответствие между придобито имущество и легален доход, който може да стане повод за сезиране на комисията "Кушлев".

В новия вариант ще остане единствено определението "значителна сума".

По думите на министър Маргарита Попова, дела няма да бъдат водени за "2, 3, 5 хиляди лева".

Тя обясни, че крайният вариант на закона ще бъде представен на 16 октомври. Тогава с окончателно мнение ще излезе и Венецианската комисия.

Главният секретар на комисията Томас Маркерт заяви, че България има сериозни проблеми с корупцията и организираната престъпност, което прави логично въвеждането на специалното законодателство. Според него гаранти за спазването на човешките права са независимостта на комисията "Кушлев", българският съд, Европейският съд за правата на човека, Европейската комисия и българските медии.

Маркерт обясни, че новият проект за закон за отнемане на незаконно придобитото имущество намира необходимия баланс между необходимостта от борба с корупцията и престъпността и човешките права.

Споделяне

Още по темата

Още от България