Ново държавно ВиК поема оператора в ликвидация в Пазарджик

Ново държавно ВиК поема оператора в ликвидация в Пазарджик

Ново държавно дружество ще осъществява дейностите по водоснабдяване и канализация в Пазарджик на мястото на досегашния воден оператор, който е в ликвидация и с взетото в четвъртък решение на правителството тази процедура ще приключи.

Новоучреденият оператор ще встъпи в правата по договора между ВиК дружеството в ликвидация и Асоциацията по ВиК – Пазарджик за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги в региона.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е определен да упражнява правата на държавата в дружеството. Това ще позволи достъп до европейско финансиране за ВиК мрежата на територията на Пазарджик

Споделяне

Още от Бизнес