Ново финансиране на проекти за застраховки на лозя и реклама на вина

Снимка: БГНЕС

Нов прием на проекти за преструктуриране на винени лозя, за застраховане на реколтата и за реклама на български вина извън Европейския съюз отваря Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) от 1 август, съобщиха от ведомството в понеделник. За селскостопанската 2012/2013 г. са планирани 21.7 млн. лв. за преструктуриране и конверсия на винени лозя, за застраховки – 2.37 евро, а за промоция в трети страни – 2.67 млн. евро.

ДФЗ ще финансира смяната на сортовия състав на лозовите насаждения и подобряване на методите и технологиите за управление на лозарското стопанство. Субсидират се и дейности за увеличаване броя на лозите на хектар, изграждане на съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни и птици, както и изграждане на противоерозионни и хидромелиоративни съоръжения.

За изпълнението на дейностите от програмата са предвидени различни възможности за финансиране. Бенефициентите могат да получат авансово плащане, ако имат сключен договор с фонда и инвестицията е в процес на изпълнение. За тази цел те трябва да депозират банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер на 120% от договорената финансова помощ.

Финансовата рамка на лозаро-винарската програма за целия петгодишен период на нейното прилагане у нас от 2008 до 2014 г. е 112.683 млн. евро. По първата мярка – „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” финансовият ресурс за периода е над 91 млн. евро. Бюджетът по мярката „Промоция в трети страни” е 11 250 000 евро, а за „Застраховане на реколтата” са разпределени 10 370 000 евро.

Напомняме още веднъж, че продължава и приемът на заявления за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход вследствие прилагане на мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Кандидатите могат да подават заявленията с отчета на авансово изплатената финансова помощ по мярката или със заявлението за плащане, когато финансовата помощ се изплаща след изпълнение на инвестицията.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?