Ново понижение на кредитния рейтинг на България

Ново понижение на кредитния рейтинг на България

Международната рейтингова компания, специализирана в управлението на кредитния риск "Кофас" (Coface) понижи кредитния рейтинг на България от А4 с негативна перспектива на B, с което официално отчете повишаването на бизнес риска в страната, съобщиха от "Кофас България" във вторник.

"Кофас" изготвя рейтинги на държавите, като наблюдават постоянно развитието на икономиките им. Следи се равнището на кредитния риск в 155 държави в света и рейтингът отразява тенденциите в три основни насоки: бизнес климат, икономически и финансови перспективи и фирмено поведение на плащане. Класификацията е в седем нива - А1, А2, А3, А4, В, С и D в посока увеличаване на риска. Рейтинг в гамата А се счита за подходящ за инвестиране, а от В нататък е рисков.

С новия присъден рейтинг България става една от 47-те държави, чиито рейтинги бяха понижени заради последиците от световната финансова криза.

Предишната актуализация на рейтинга от А4 на А4 с негативна перспектива бе направена на два пъти миналата година, когато "Кофас" постави България в списъка на държави с негативна перспектива и специално наблюдение. Само година по-рано – през 2007 - рейтингът бе вдигнат на А.

"България очаквано е сред страните с намален кредитен рейтинг, защото беше отчетено повишаване на уязвимостта ѝ от външния икономически шок. Тази промяна на рейтинга е предвидима и не бива да ни стряска. Макар и "привнесена” за България, от началото на годината световната икономическа криза вече има своите реални проявления у нас и просрочията при плащане видимо се увеличиха. Силната ни зависимост от външни фактори и чуждестранни инвестиции, както и затрудненията в експортно ориентираните сектори, също доведоха до увеличаване на бизнес риска", обясни Камелия Попова, управител на "Кофас България".

Според анализа на "Кофас" към края на миналата година глобалната криза все още не е оказвала пряко въздействие върху България. Дотогава не се е наблюдавало и реално влошаване на тенденциите при плащанията у нас, както и сериозно увеличаване на междуфирмената задлъжнялост.

Увеличават се просрочията по кредити

Към края на първото тримесечие на тази година обаче експертите на компанията отчитат между 10 и 20% увеличение на просрочените вземания в България. Според Камелия Попова най-силно засегнати са обичайните високорискови отрасли като строителството и селското стопанство. В строителството ръстът на просрочията е над 50% спрямо същия период на миналата година. Традиционно стабилните, предимно експортно ориентирани отрасли като текстил и метали, обаче също са сериозно засегнати от драстично влошената конюнктура на международните пазари. Причините за това са намаляване на поръчките, спад на цените в световен мащаб и нестабилно финансово положение на техни традиционни партньори в чужбина, смята Попова.

"Кофас" е поредната компания, която заедно с редица международни институции предупреждават за сериозни проблеми в българската икономика заради финансовата и икономическата криза. Така през март "Муудис" понижи перспективите пред кредитния рейтинг на страната, което през последното тримесечие на миналата година бе сторено и от други международни институции. Понижаващи оценки дадоха "Стандард енд Пуърс" и "Фитч".

Дни преди мисия на МВФ да дойде в България на поредно планирано посещение в страната, от фонда разпространиха коригирана прогноза за икономиката на България. Според нея има сериозна опасност вместо ръст, каквото е предвиждането на правителството, тази година да завърши със спад на брутния вътрешен продукт.

Финансовото министерство: Рязко спадат приходите

Негативните данни за икономическото състояние на страната прозират и в доклад за бюджетното изпълнение за първото тримесечие на финансовото министерство, според който приходната част на бюджета изостава спрямо миналогодишната за същия период с близо 400 млн. лв., а разходната се повишава с близо 800 млн. лв. Поради "неприятните" данни в него, докладът на Орешарски бе разгледан в правителството, без да му се даде гласност, докато столичен вестник не разпространи данни от него.

Засега приходите надвишават разходите с 563 млн. лв., но неизпълнението на приходите спрямо заложените е чувствително – постъпленията са с 1.15 млрд. лв. по-малко от планираните, като спадът е най-силен при ДДС – с 680 млн. лв. под планираните.

Данните за изпълнението на бюджета за тримесечието все още не са обезпокоителни, защото има предвидени буфери, които могат да бъдат увеличени, успокои по повод на доклада председателят на бюджетната комисия Румен Овчаров.

Споделяне

Още от Бизнес