Ново удължаване на възможността за застрояване без устройствени планове

Ново удължаване на възможността за застрояване без устройствени планове

С две години се отлага крайният срок, даден на общините за изготвяне на общи устройствени планове. Това предвижда промяна в Закона за устройство на територията, приета от депутатите на първо четене. По този начин се удължава възможността за застрояване на населените места без устройствени планове.

Около 70% от общините не са изготвили такива планове към момента. Това е третото удължаване на крайния срок, в който те трябваше да го направят.

По време на първото управление на ГЕРБ беше въведен краен срок до 2012 г. всичките 264 общини (в момента са 265) да имат ОУП. Това беше направено с цел да спрат скандални застроявания по морето в неурбанизирани територии, както и частични изменения на подробни устройствени планове в големи градове, които нямаха ОУП.

Този срок така и не беше спазен и се наложи удължаването му до 2016 г., последвано от ново отлагане до 1 януари 2019 г.

Сега се оказва, че и този срок няма да бъде спазен и за това се предлага да бъде удължен до 1 януари 2021 г. Спорно е доколко и този срок ще бъде изпълнен предвид факта, че в 33 общини изработването на плановете въобще не е започнало и към момента дори нямат намерения да работят в тази посока.

Така недоволството на граждани срещу строителството на парче най-вероятно ще продължи.

Каква е причината за забавянето на общините стана повод за спор между ГЕРБ и ДПС в четвъртък в парламента.

“Основната причина, особено в малките общини, е липсата на средства, защото едно въвеждане на такава система и в електронен вариант, струва доста средства. Примерно за една малка община до 10 000 души - около 120 000 лева“, коментира в четвъртък Танер Али.

“Някой ви е подвел жестоко, защото казвате: общините нямат пари. Това не е вярно. В бюджета всяка година средно между около 5 милиона на година има заделени към Министерството на регионалното развитие, където общините могат да се възползват“, каза Александър Ненков от ГЕРБ.

Според него някои общини са се забавили заради оспорване на процедурите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки, продължителността на обществените обсъждания или забавяне на съгласувателните процедури с експлоатационни дружества и най-вече с министерствата на културата и околната среда заради обжалване на екологичните оценки. За други причините са субективни - нежелание или несправяне със задачата.

Затова преди окончателното приемане ще бъде предложено от удължаването на срока да не могат да се възползват общините, които въобще не са стартирали процедурата по изработване на такива планове.

Споделяне

Още по темата

Още от България