НПО-та ще могат да кандидатстват с проекти по програма "Европа" на София

Неправителствени организации ще могат да кандидатстват по програма "Европа" на Столична община. Предложенията трябва да се подадат от 17 март до 17 април.


Ще се финансират проекти по две приоритетни области, свързани със стратегията "Европа 2020" на Европейския съюз, Рамкова програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" и националната стратегия "Европа 2020: Национална програма за реформи".

Ще се подкрепят проектни предложения, насочени към насърчаване партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване, прилагане и популяризиране на политики и добри практики, свързани с европейското измерение за развитие на столицата; както и за насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

Всички дейности са в подкрепа кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 г.

Документите за кандидатстване могат да се намерят в секция "Новини" на интернет страницата на Столичен общински съвет.


През 2013 г. по програма "Европа" са били изпълнени успешно 32 проекта на обща стойност 431 625 лева.


За пет години на съществуване програмата се утвърди като успешен инструмент за насърчаване взаимодействието между структурите на гражданското общество и местната власт, е посочено в съобщението на Столична община.

Споделяне

Още от Общество

Защо се стигна до хаоса с ваксинирането срещу Covid?