НПО завежда три дела срещу държавата за отказана здравна информация

От Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) обявиха в четвъртък, че ще заведат три съдебни дела заради отказ на администрацията да им предостави поискана от тях информация.

Едното от делата се завежда срещу директора на НЗОК Нели Нешева, която вече повече от два месеца отказва да предостави информация за това какви средства са изплатени по всяка клинична пътека по области през последните години.

“Това са публични средства, събрани от здравните вноски на гражданите и заплащани по публични договори за лечението на същите граждани. Те имат право да знаят как се разходват парите им. Опитите на НЗОК да скрие тази информация, в нарушение на задълженията си по Закона за достъп до обществена информация, поражда основателни съмнения, за това че разкриването ѝ ще разкрие някои нелицеприятни за ръководителите на институцията обстоятелства“, коментираха от ЦЗПЗ.

Второто дело се завежда срещу министъра на финансите. То е свързано с остойностяването на медицинските дейности. Съгласно чл. 55 от Закона за здравето, Агенцията за икономически анализи и прогнози е задължена да извърши остойностяване на медицинските дейности. Определените от нея цени, трябва да послужат, като основа за сключването на Националния рамков договор. През юни с решение на правителството Агенцията за икономически анализи и прогнози беше обявена в ликвидация.

“Подадохме заявление по Закона за достъп до информация до министъра на финансите да ни бъде предоставена информация, за това има ли определени цени на медицинските дейности досега, има ли определена структура на министерството на финансите, която е определена да изпълнява функциите на закритата агенция и кой е неин ръководител. В законовия срок не получихме никакъв отговор“, обясниха от ЦЗПЗ.

Третото дело ще бъде заведено срещу министъра на здравеопазването. Съгласно чл. 86 (б) от Закона за здравето, признатите за представителни организации за защита на правата на пациентите имат право да подават сигнали за нарушени права на пациентите и да получават информация за извършените проверки и предприетите действия по тях. “От началото на годината са подадени повече от тридесет такива сигнала до министъра на здравеопазването. По нито един от тях не е извършена проверка от министъра и не са предприети никакви действия“, заявиха от центъра.

От организацията ще искат от съда да даде задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, да задължи институциите да предоставят исканата информация и да определи кратък срок, в който това бъде направено.

Споделяне

Още от България